Navigeringsmeny

Nuori rikoksen tekijä -sv

Ung förbrytare

Det straffrättsliga ansvaret börjar när en person fyller 15 år. Förundersökning av brott som begåtts av en under 15 år gammal person avslutas, eftersom straffrättsligt ansvar saknas.

När det gäller under 15 år gamla brottsmisstänkta kan deras delaktighet i brottet utredas i förundersökningen. I förundersökningen kan polisen dessutom utreda möjligheter till eventuellt skadestånd, återlämnande av egendom eller behov av barnskyddsåtgärder, om ärendets art talar för det. Polisen gör barnskyddsanmälan om under 15 år gamla personer som begått brott och informerar vårdnadshavarna om händelsen.

En 15-20 år gammal gärningsman betraktas som en ung förbrytare. En ung förbrytares ålder beaktas när skulden och påföljderna för brottet bedöms. Samtidigt bedöms även den unga personens sociala situation. Syftet med detta är att hjälpa unga personer att leva ett obrottsligt liv. 

I förundersökningen representeras en under 18 år gammal person av vårdnadshavarna eller en separat förordnad intressebevakare. Ofta deltar minderårigas vårdnadshavare i ärendet, till exempel i förhör. Behovet av vårdnadshavares närvaro bedöms från fall till fall. Minderåriga behandlas utifrån deras ålder och förutsättningar att sköta ärendet. Polisen har utredare som specialiserat sig på unga förbrytare. Personal från socialväsendet deltar ofta i förhör av minderåriga, om deras vårdnadshavare inte gör det.

Mer information