Navigointivalikko

Olen tarttunut tilaisuuksiin -Satu Koivu uratarina

Olen tarttunut tilaisuuksiin

Henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Koivu
Poliisihallitus

Työurani poliisissa alkoi kesällä 1988 valmistuttuani nuoremmaksi konstaapeliksi ja aloittaessani poliisin tehtävät valvonta- ja hälytystehtävissä. Siitä lähtien on minun 32 vuoden työuraan mahtunut tehtäviä mm. rikostutkijan, kenttäjohtajan, kenttäkomisarion, opettajan, esikuntapäällikön ja henkilöstöpäällikön viroissa. Lisäksi olen tehnyt siviilipoliisitehtäviä Palestiinassa. Työkokemusta on kertynyt poliisin tehtäväkentästä varsin laajasti. 

Tällä hetkellä työskentelen henkilöstön kehittämispäällikkönä ja henkilöstön kehittämisen vastuualueen esimiehenä Poliisihallituksen hallintoyksikössä Helsingissä. Henkilöstön kehittämispäällikön työhön kuuluu mm. poliisin henkilöstön osaamisen kehittäminen, Poliisiammattikorkeakoulun tulosohjaus sekä henkilöstön työsuojeluun, työterveyshuoltoon, työhyvinvointiin ja jälkihoitoon liittyvät asiat sekä Poliisihallituksessa että koko poliisissa.

Monipuolisuus on poliisihallinnon suola

Olen saanut nähdä ja olla tekemässä poliisin työtä eri kanteilta ja tehtävien monipuolisuus on mielestäni poliisiorganisaation vahvuus. Kokemukset erilaisista tehtävistä ovat lisänneet arvostustani erilaiseen osaamiseen ja ymmärrystä siitä, että poliisin kaikki tehtävät ovat tärkeitä sen varmistamisessa, että kokonaisuus toimii. Erityisesti tämä on korostunut kriittisissä tilanteissa, jolloin jokaisen työntekijän panos kohti yhteistä päämäärää on avain onnistumiseen.

Poliisihallinnossa on tarjolla hyvin erilaisia tehtäviä niin poliiseille kuin siviileillekin. Mahdollisuuksia on paljon, tarvitaan vaan rohkeutta ja uskallusta ja kykyä uudistua.

En usko siihen, että elämää voi suunnitella kovin tarkasti etukäteen, vaikka toki tavoitteita ja päämääriä tulee jokaisella olla ja näiden eteen on oltava valmis tekemään töitä. Omalla urallani olen tarttunut eteen tulleisiin tilaisuuksiin. Joskus ne ovat olleet hyppyjä tuntemattomaan, mutta näin jälkikäteen ajatelleen ne ovat aina kyllä kannattaneet. 

Jatkuva kehittyminen on tarpeen

Osaamisen kehittäminen on aina ollut minulle tärkeää. Uuden oppiminen on tänä päivänä välttämätöntä, koska työmenetelmät ja -välineet kehittyvät ja toimintaympäristö ja sen haasteet luovat poliisityölle uusia vaatimuksia. Jatkuva muutos on arkipäivää ja siksi osaamistaan tulee ylläpitää ja päivittää.

Tavoitteenani esimiestehtävissä on ollut huolehtia siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuuksia kehittyä samoin kuin että organisaatioiden tuleen kehittyä ajassa. Uuden omaksuminen vaatii kasvamista ja uutta ajattelua. Nykyisessä tehtävässäni työtä tehdään monilla eri tasoilla. On mietittävä asioita niin yksilön, ryhmän kuin koko organisaationkin kannalta.

Koulutuksen ja kaikenlaisen osaamisen kehittämisen tavoitteena on se, että poliisin henkilöstö kykenisi jatkossakin vastaamaan ajan tarpeisiin. Tämän lisäksi kaikkien vaatimusten ja haasteiden keskellä työntekijöiden olisi voitava hyvin ja viihdyttävä työssään. Uuden oppiminen lisää myös motivaatiota.

Näihin tavoitteisiin on mahdollista yltää vain mahdollisimman laajalla yhteispelillä. Uskon vilpittömästi siihen, että yksin ei kukaan saa aikaan paljoa, mutta yhdessä on mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin asioihin.