Länkstig

Navigeringsmeny

Olen tarttunut tilaisuuksiin -Satu Koivu uratarina sv

Jag har tagit vara på möjligheterna

Personalutvecklingschef Satu Koivu, Polisstyrelsen

Sommaren 1988 var jag nyutexaminerad yngre konstapel och inledde min karriär inom polisen med övervaknings- och larmuppdrag. Sedan dess har jag efter 32 år i tjänst jobbat som bland annat brottsutredare, fältchef, fältkommissarie, lärare, stabschef och personalchef. Dessutom har jag haft civilpolisuppdrag i Palestina. Jag har rätt omfattande arbetserfarenhet när det gäller olika polisuppgifter. 

Idag arbetar jag vid Polisstyrelsens förvaltningsenhet i Helsingfors som personalutvecklingschef och förman för ansvarsområdet personalutveckling. Till personalutvecklingschefens arbete hör bland annat polispersonalens kompetensutveckling, Polisyrkeshögskolans resultatstyrning samt frågor som knyter an till personalens arbetarskydd, företagshälsovård, arbetshälsa och eftervård såväl vid Polisstyrelsen som inom hela polisen.

Mångsidighet är kryddan i polisförvaltningen

Jag har själv jobbat och sett polisarbetet ur många perspektiv, och enligt min mening är de mångsidiga arbetsuppgifterna styrkan i polisorganisationen. Erfarenheter från olika arbetsuppgifter gör att jag bättre kan värdesätta olika typer av kompetens och förstå att alla de uppgifter polisen har är viktiga för att säkerställa att helheten fungerar. Det här märks i synnerhet i kritiska situationer där alla arbetsinsatser mot ett gemensamt mål är nyckeln till framgång.

Polisförvaltningen kan erbjuda mycket olika arbetsuppgifter för både poliser och civila. Det finns många möjligheter, allt du behöver är att våga vara modig och förnya dig.

Jag tror inte att vi kan planera livet alltför noggrant på förhand, men vi behöver givetvis även ha mål i sikte och vara villiga att arbeta för dem. Under min karriär har jag spontant tagit vara på de möjligheter som givits mig. Ibland har det handlat om att ta steg in i det okända, men med facit i hand har det nog alltid varit värt det. 

Ständig utveckling behövs

Kompetensutveckling har alltid varit viktigt för mig. Idag är det nödvändigt att lära sig nytt eftersom arbetsmetoder och utrustning liksom verksamhetsmiljön och dess utmaningar ställer nya krav på polisarbetet. Arbetslivet är i ständig förändring. Därför gäller det att upprätthålla och uppdatera sin kompetens.

I egenskap av förman har mitt mål varit att ge personalen möjlighet att utvecklas, men även organisationen behöver utvecklas över tid. Att lära sig nytt kräver mognad och nytänk.

I mitt nuvarande jobb handlar arbetet om många olika nivåer. Jag behöver tänka på saker ur både individens, gruppens och hela organisationens synvinkel, säger hon.

Avsikten med utbildning och all slags kompetensutveckling är att polisens personal ska kunna svara mot tidens behov även framöver. Dessutom borde arbetstagarna trots alla krav och utmaningar kunna må bra och trivas i sitt arbete. Även motivationen ökar när man lär sig nya saker.

Man kan uppnå dessa mål bara genom ett så brett samspel som möjligt. Jag tror uppriktigt att ingen kan åstadkomma så värst mycket ensam, men tillsammans finns det möjlighet att påverka viktiga frågor.