Navigointivalikko

Poliisi yhteiskunnassa

Poliisi osana yhteiskuntaa 

Poliisi toimii Suomessa yhtenä arjen turvaajana. Meidät on helppo tunnistaa ja meitä on helppo lähestyä niin kadulla kuin verkossa. 

Hoidamme päivittäin jokaisen turvallisuutta koskettavia asioita, kuten rikostutkintaa, järjestyksen ja liikenteen valvontaa ja lupapalveluita. Kiireelliset hälytystehtävät hoidetaan tehokkaasti alueelliset piirteet huomioiden myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Teknologian kehittyminen ja yhteiskunnan muuttuminen ovat muuttaneet poliisin työtä ja rikosten ennalta estäminen vaatii yhä enemmän huomiota myös verkossa.

Syvennämme yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa niin kansainvälisesti, valtakunnallisesti kuin alueellisesti sekä erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

Viestintämme on avointa, yhdenmukaista, ymmärrettävää ja nopeaa. Palveluiden kehitystyössä huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet sekä kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat.

Kerromme arjestamme ja työstämme tarkemmin tiedotteissa, verkkosivuilla ja lukuisissa sosiaalisen median profiileissa. 

Poliisiin voi luottaa

Suomessa poliisi on arvostettu yhteiskunnassa ja poliisiin voi luottaa. Poliisi on lahjomaton, korruptoimaton ja toimii tasapuolisesti. Tutkimusten mukaan poliisiin luottaa yli 90 % suomalaisista, mikä tekee meistä yhden Suomen luotetuimmista viranomaisista. 

Teemme jatkuvasti töitä eriarvoisuuden poistamiseksi ja osallistumme aktiivisesti sekä aloitteellisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun koko poliisin toimialalla. Pyrimme tavoittamaan kaikki ihmisryhmät tasapuolisesti ja estämään syrjäytymistä. Tavoitteenamme on olla kaikkien saavutettavissa.

Jos poliisin toiminnassa on huomautettavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kyseiseen poliisiyksikköön. Ongelmiin tartutaan heti kun ne tulevat ilmi. Poliisista voi myös tehdä kantelun joko Poliisihallitukseen tai eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos kyseisen poliisiyksikön kanssa asia ei selviä.