Murupolku

Navigointivalikko

Poliisin tunnuskuva

Poliisin tunnuskuva ja sen käyttö

Poliisin tunnuskuva on miekkaleijona. Poliisista annetussa valtioneuvoston asetuksessa määritellään sen ulkoasu ja käyttö.

Tunnuskuvassa on miekka, jonka kahvan muodostaa Suomen vaakunaan liittyvän leijonan pää. 

Asetus säätää poliisin tunnuskuvan muusta käytöstä ja luvan hakemisesta tunnuskuvan käyttöön. 

Kuka saa käyttää poliisin tunnuskuvaa?

Poliisilla on oikeus käyttää poliisille kuuluvaa virallista tunnuskuvaa. Kuva on esimerkiksi poliisien hihamerkeissä. Puolustusvoimat saa lisäksi käyttää poliisin miekkaleijonaa sotilaspoliisin koulutushaaramerkissä.

Poliisihallitus voi myöntää hakemuksesta luvan poliisin tunnuskuvan yksityiseen käyttöön poliisin henkilöstöön kuuluville sekä poliisin henkilöstöön kuuluvien henkilöiden muodostamille yhteenliittymille kuten poliisiyhdistyksille. Lupa voidaan myöntää vain, jos edellytykset tunnuskuvan yksityistä käyttöä varten ovat olemassa.

Poliisin miekkaleijona-tunnuskuva nauttii myös tavaramerkkilain suojaa. Poliisin tunnuskuvan käytöstä teatteriesityksissä ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa päättää Poliisihallitus tapauskohtaisesti.

Poliisin tunnuskuvan oikeudeton käyttö on kriminalisoitu poliisilaissa. 

Virkapuvun käyttö esityksissä edellyttää lupaa 

Poliisin virkapuvussa on poliisin suojattu tunnus. Tarvitset  luvan poliisin virkapukujen käyttöön esimerkiksi elokuvien, näytelmien ja kuvallisen viestinnän teosten tuotantoon. 

Lupa käyttää poliisin virkapukuja kuvauksissa edellyttää, ettei esitys ole ristiriidassa poliisin tavanomaisten toimintatapojen kanssa eikä vastoin poliisin eettisiä periaatteita.

Poliisilaitoksen päällikkö voi antaa luvan poliisin virkapuvun käyttöön esityksissä alueellaan. Poliisihallitus päättää, kun esitys on valtakunnallinen. Lupaa on haettava kirjallisesti.  

Poliisin antama lupa koskee poliisin tunnuksellisia tuotteita.  


Poliisilaitosten yhteystiedot
Lisätietoa poliisin virkavaatteiden vuokraamisesta esitysten käyttöön