Navigeringsmeny

Poliisin tunnuskuva sv

Polisens emblem och hur det används

Polisemblemet är ett svärd med lejonhuvud. Statsrådets förordning om polisen fastställer emblemets utseende och användning.

Emblemet har ett svärd vars fäste utgörs av lejonets huvud som finns i Finlands vapen. 
Förordningen fastställer om övrig användning av polisens emblem och hur man ansöker om att använda emblemet. 

Vem får använda polisens emblem?

Polisen har rätt att använda polisens officiella emblem. Symbolen finns till exempel på polisens ärmmärke. Försvarsmakten får dessutom använda polisens svärdlejon på de märken som visar militärpolisens utbildningsgren.

Polisstyrelsen kan på ansökan bevilja tillstånd att privat använda polisens emblem till polisens anställda eller till polisföreningar som bildats av polisens anställda. Tillstånd kan beviljas bara om förutsättningarna för privat användning av emblemet uppfylls.

Polisens emblem med svärdlejon är även skyddat med stöd av varumärkeslagen. Polisstyrelsen beslutar från fall till fall om att använda polisens emblem i teaterföreställningar och vid andra liknande evenemang.

Obehörig användning av polisens emblem har kriminaliserats i polislagen. 

Det krävs tillstånd att använda polisuniform under föreställningar 

Polisens emblem är en skyddad symbol som finns på polisuniformen. Du behöver tillstånd för att använda polisuniformer, till exempel för att producera filmer, pjäser och visuella verk. 

För att få tillstånd att använda polisuniformer vid filminspelningar krävs att filmen inte är i strid med polisens sedvanliga förfaringssätt eller polisens etiska principer.

Chefen för polisinrättningen kan bevilja tillstånd för att använda polisuniformer i föreställningar som ges i regionen. I samband med nationella föreställningar är det Polisstyrelsen som fattar beslut om saken. En skriftlig ansökan om tillstånd ska lämnas in.  

De tillstånd som polisen beviljar gäller produkter med polisiära kännetecken.  
 

Polisinrättningarnas kontaktuppgifter
Mer information om att hyra polisuniformer till föreställningar