Murupolku

Navigointivalikko

Poliisin virkavaatteiden vuokraaminen

Poliisin virkavaatteiden vuokraaminen

Lupa poliisin virkavaatteiden käyttöön voidaan myöntää elokuva- ja televisiotuotantoihin, teatteriesityksiin ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin. Vuokraus- ja käyttölupa voidaan myöntää, jos sille on edellytykset ja virkavaatteiden käyttö kuvataan tarkoin lupahakemuksen yhteydessä. Tärkeä edellytys on se, että virkavaatteita käytetään arvokkaasti.

Poliisin virkavaatteista ja niiden käytöstä säädetään poliisilaissa. Poliisin virkavaatteita saavat vuokraustoiminnan ulkopuolella käyttää ainoastaan poliisit sekä poliisissa työskentelevät vartijat.

Virkavaatteiden käyttö on säädelty tarkoin, koska virkavaatteet ovat tärkeä keino tunnistaa poliisi. Tästä syystä niiden käyttöä myös valvotaan tarkasti. Poliisin virkapuvun oikeudeton käyttö sekä lainvastainen esiintyminen poliisina ovat kriminalisoituja tekoja.

Virkavaatteiden vuokraaminen kuvauskäyttöön

Poliisin virka-asuja voi vuokrata kuvauskäyttöön poliisin virkavaatteiden toimittajalta voimassa olevan sopimuskauden ajan.

Vuokrauslupahakemus toimitetaan tarvittavine liitteineen poliisilaitokselle, jonka alueella kuvauksia suoritetaan. Virkavaatteita ei toimiteta asiakkaalle ennen kuin poliisilaitoksen myöntämä lupapäätös on voimassa. Mikäli kuvauksia suoritetaan useamman poliisilaitoksen alueella, tulee lupa anoa jokaiselta poliisilaitokselta erikseen. 

Tuotteiden vuokrauksesta veloitetaan vuokrauslomakkeilla ilmoitetut perushinnat sekä vuokrausaikaan perustuva veloitus. Tuotteeseen kuuluvat tunnistemerkit sisältyvät vuokraushintaan. Hinnat perustuvat sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. 

Virkavaatteiden toimittaja nyt

Vuokrattavat tuotteet löytyvät Image Wearin ylläpitämästä tuotelistasta. Tuotelistalta löytyvät vuodesta 2014 alkaen poliisin käytössä olleet virkavaatteet. Toimittajan varastosta löytyy myös rajallinen määrä 1990-luvulla käytössä olleita vaatteita. Näitä voi erikseen kysyä toimittajan yhteyshenkilöiltä.

Vuokrauksen yhteyshenkilöt

Lomakkeet

Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta

Poliisilaki 872/2011 Finlexissä