Länkstig

Navigeringsmeny

Att hyra polisens tjänstekläder

Att hyra polisens tjänstekläder

Tillstånd att använda polisens uniformer kan beviljas till film- eller televisionsproduktioner, teaterföreställningar eller andra motsvarande ändamål. Tillstånd att hyra och använda uniformer kan beviljas om det finns förutsättningar till det och om det i tillståndsansökan noggrant beskrivs hur uniformerna kommer att användas. En viktig förutsättning är att uniformerna används på ett värdigt sätt.

I polislagen fastställs polisens uniform och hur den används. Endast poliser och väktare som jobbar inom polisen får använda polisens uniform utanför uthyrningsverksamhet.

Det är noggrant reglerat hur uniformen ska användas, eftersom uniformen är ett viktigt sätt att känna igen en polis på. På grund av det här övervakas det noggrant hur uniformerna används. Att använda polisens uniform utan tillstånd och att olagligt uppträda som polis är kriminaliserade gärningar.

Att hyra tjänstekläder till filmning

Polisens uniformer kan under den giltiga avtalsperioden hyras till filminspelningar från Image Wear Oy som levererar polisens uniformer.

Tillståndsansökan om uthyrning med nödvändiga bilagor skickas till polisinrättningen på det distrikt där filmningen sker. Kunden får inte uniformerna innan tillståndsbeslutet som polisinrättningen utfärdar är i kraft. I det fall att filmningarna inspelas på flera polisinrättningars distrikt, ska tillstånd ansökas av varje polisinrättning skilt. 

På uthyrningsblanketterna anges de grundavgifter som uppbärs för produkterna och den avgift som baserar sig på uthyrningstiden. De emblem som hör till produkten ingår i uthyrningspriset. Priserna baserar sig på Inrikesministeriets förordning om avgiftsbelagda produkter. 

De produkter som kan hyras finns på produktförteckningen som upprätthålls av Image Wear. På produktförteckningen finns alla uniformer som funnits i polisens användning sedan 2014. I leverantörens lager finns också en begränsad mängd kläder som använts på 1990-talet. Om de här kläderna kan man skilt fråga av leverantörens kontaktpersoner som nämns nedan.

Kontaktpersoner för uthyrningsärenden

Blanketter


Inrikesministeriets förordning om polisens uniform

Polislagen 872/2011 i Finlex