Navigointivalikko

Rahapelitoiminta ja EU

Rahapelitoiminta ja EU

Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat kansallisesti rajoittaa rahapelien tarjontaa. EU:n jäsenvaltiona Suomi voi edelleen vapaasti päättää omasta rahapelijärjestelmästään ja sen tavoitteista. Rahapelien tarjontaan liittyvien rajoitusten on kuitenkin oltava EU-oikeuden mukaisia.

Keskeisiksi rahapelialan oikeusohjeiksi ovat muodostuneet Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisut. Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rahapelialalla palvelujen tarjoamisen vapauden, sijoittautumisoikeuden tai tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset voivat olla perusteltuja.

Rajoitukset ovat perusteltuja, jos

  • niitä voidaan perustella yleiseen etuun liittyvillä pakottavilla syillä, kuten kuluttajansuoja, petosten ehkäisy ja ongelmapelaamisen ehkäiseminen
  • ne ovat omiaan takaamaan rahapelijärjestelmän tavoitteiden toteuttamisen
  • ne ovat päämäärän saavuttamiseksi oikeasuhtaisia
  • niitä sovelletaan ilman syrjintää.

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisukäytännön mukaan jäsenvaltion viranomaisten on myös valvottava tehokkaasti rahapelitoiminnan laajentumista. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä yksinoikeustoimijan mainonnan laajuuden että markkinoille tulevien pelien valvontaa.

Vuonna 2006 Euroopan komissio aloitti Suomea vastaan rikkomusmenettelyn. Vuonna 2013 komissio kuitenkin totesi, että Suomen lainsäädäntö, jolla luodaan yksinoikeus tarjota rahapelipalveluja, täyttää EU-oikeuden vaatimukset, ja että sitä sovelletaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.

Rahapelialalla ei ole EU-lisenssejä -infolaatikko

Rahapelialalla ei ole EU-lisenssejä

Koska Euroopan unionissa rahapelialaa ei ole yhdenmukaistettu, tulee rahapelioperaattorin hakea lisenssiä kaikista niistä valtioista, joissa rahapelejä halutaan tarjota.

Tämä koskee sekä fyysisissä myyntipisteissä että internetin välityksellä tarjottavia rahapelejä.

Rahapelioperaattori ei voi laillisesti tarjota rahapelejä niissä valtioissa, joissa sillä ei ole kyseisen valtion lainsäädännön mukaista lupaa toimia.

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisukäytännön mukaan rahapelitoiminnassa ei EU:ssa sovelleta vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä EU:n jäsenvaltiossa myönnetty lisenssi ei oikeuta lisenssin haltijaa toimimaan muissa EU:n jäsenvaltioissa. Näin ollen useaan EU:n jäsenvaltioon rahapelejä tarjoavan yrityksen tulee noudattaa kunkin valtion lainsäädäntöä.