Rahapelijärjestelmä Suomessa -hero

Rahapelijärjestelmä Suomessa

Rahapelitoiminta on erityislaatuista arpajaistoimintaa, johon liittyy vakavia haittoja. Mahdollisuus voittaa rahaa tekee rahapeleistä houkuttelevampia kuin muista arpajaisista.

Suomessa on katsottu, että tulojen hankkiminen ihmisten pelihalua hyväksikäyttäen on sallittua vain rajoitetusti. Näin saadut tuotot tulee ohjata yksinomaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Lottokupongin rivi, johon merkitty numeroita.

Navigointivalikko

Rahapelijärjestelmä

Rahapelijärjestelmä estää väärinkäytöksiä ja rikoksia

Suomalainen rahapelijärjestelmä pyrkii takaamaan arpajaisiin osallistuvien oikeusturvan ja estämään arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset.

Lisäksi järjestelmän tavoitteena on ehkäistä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, joita arpajaisiin osallistumisesta voi aiheutua.

Manner-Suomessa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä. Veikkaus Oy on osakeyhtiö, jonka valtio omistaa kokonaan. Rahapelitoiminnan tärkein yksittäinen laki on arpajaislaki. Laissa säädetään, miten yksinoikeusyhtiö voi tarjota rahapelejä. Rahapeliyhtiön velvollisuus on toimeenpanna rahapelejä siten, että se

  • takaa toimintaan osallistuvien oikeusturvan
  • pyrkii estämään väärinkäytöksiä ja rikoksia
  • ehkäisee pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Rahapeleistä tulevat varat käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen sekä hevosurheilun edistämiseen Suomessa.

Rahapelipolitiikka kuuluu sisäministeriön toimivaltaan.