Rahapelijärjestelmä Suomessa -hero SV

Penningsspelssystemet i Finland

Penningspel är en lotteriverksamhet av en särskild typ som är förenad med allvarliga olägenheter. Möjligheten att vinna pengar gör penningspel mer attraktiva än andra lotterier.

I Finland har det ansetts att anskaffning av medel genom utnyttjande av människors spelbegär endast är tillåtet i begränsad omfattning. Intäkter som fås på detta sätt ska användas för allmännyttiga ändamål.

Lottokupong där siffror har kryssats för.

Rahapelijärjestelmä SV

Penningspelssystemet förhindrar oegentligheter och brott

Det finländska penningspelssystemet strävar efter att garantera rättsskyddet för dem som deltar i lotterier och förhindra oegentligheter och brott i anslutning till lotterier. Syftet med systemet är också att förebygga de ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem som deltagande i lotterier kan medföra.

I Fastlandsfinland har Veikkaus Ab ensamrätt att anordna penningspel. Veikkaus Ab är ett aktiebolag som ägs helt av staten. Den viktigaste enskilda lagen för penningspelsverksamhet är lotterilagen. I lagen stadgas hur monopolbolaget får tillhandahålla penningspel.

Penningspelbolagets skyldighet är att anordna penningspel så att det

  • garanterar rättsskyddet för dem som deltar i verksamheten
  • strävar efter att förhindra oegentligheter och brott
  • förebygger de ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem som spelandet medför.

Medel från penningspel används för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst, ungdomsarbete, hälsa och social välfärd, hästuppfödning och hästsport i Finland.

Penningspelspolitiken hör till inrikesministeriets behörighet.