Navigointivalikko

Referenssioikeus

Referenssioikeus

Poliisia ei voi käyttää automaattisesti referenssinä. Poliisihallitus ja muut poliisiyksiköt voivat sallia suoraan hankintasopimuksessa tai muussa sopimuksessa sen, että sopimuskumppani saa käyttää sopimusta referenssinä EU- tai ETA-valtion julkisen sektorin hankintayksikön tarjouskilpailuissa ilman erillistä kirjallista lupaa. Sopimukseen kirjattu lupa edellyttää, että se koskee vain julkisia tietoja. Muu referenssikäyttö on sallittua vain Poliisihallituksen tai poliisiyksikön tapauskohtaisella kirjallisella luvalla. Pyynnöt referenssien käytöstä on ohjattava sille poliisiyksikölle, joka sopimusosapuolena vastaa  referenssipyynnössä viitatun sopimuksen hallinnoinnista.  

Markkinointiin aina lupa ensin

Poliisin tai poliisiyksiköiden nimen, tunnuksen tai tunnuskuvan käyttö markkinointitarkoituksiin on kiellettyä ilman Poliisihallituksen kirjallista lupaa. Myöskään poliisille tehtyä aineistoa ei voi käyttää markkinointiin. Hakemukset tulee osoittaa Poliisihallitukselle osoitteeseen hankintatoimi.materiaalihallinto.poliisihallitus@poliisi.fi.

Poliisihallituksen referenssiluvat

Poliisihallituksen sopimuksiin liittyvät referenssilupahakemukset tulee osoittaa Poliisihallitukselle osoitteeseen hankintatoimi.materiaalihallinto.poliisihallitus@poliisi.fi