Referenssioikeus sv

Referensrätt

Polisen kan inte automatiskt användas som referens. Polisstyrelsen och övriga polisenheter kan direkt i ett upphandlingskontrakt eller annat avtal tillåta en avtalspart att använda avtalet som referens i upphandlingar som ordnas av en upphandlande enhet inom den offentliga sektorn i ett EU- eller EES-land utan särskilt skriftligt tillstånd. Tillståndet som skrivs in i avtalet förutsätter att det endast gäller offentlig information. Annan användning som referens är tillåten endast med skriftligt tillstånd från fall till fall av Polisstyrelsen eller polisenheten. Begäran om användning av referenser ska riktas till den polisenhet som i egenskap av avtalspart ansvarar för administrationen av det avtal som avses i referensbegäran.  

Marknadsföring kräver alltid tillstånd

Det är förbjudet att använda polisens eller polisenheternas namn eller emblem i marknadsföringssyfte utan Polisstyrelsens skriftliga tillstånd. Material som skapats för polisen får inte heller användas i marknadsföring. Ansökningarna ska riktas till Polisstyrelsen på adressen hankintatoimi.materiaalihallinto.poliisihallitus@poliisi.fi.

Polisstyrelsens referenstillstånd

Ansökningar om referenstillstånd som knyter an till Polisstyrelsens avtal ska riktas till Polisstyrelsen på adressen hankintatoimi.materiaalihallinto.poliisihallitus@poliisi.fi.