Seksuaalirikokset-leipäteksti

Seksuaalirikokset

Vuonna 2021 poliisille ilmoitettiin lähes 5 400 seksuaalirikosta, joista lapsiin kohdistuvia oli reilusti yli puolet. Lisäksi lapsia seksuaalisesti esittävään kuvamateriaaliin liittyviä rikoksia tutkittiin poliisissa vuonna 2021 yli 850. 

Seksuaalirikoksiin kuuluvat muun muassa seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös lasta seksuaalisesti esittävän kuvamateriaalin hallussapito tai levittäminen ovat rangaistavia tekoja. 

Osa seksuaalirikoksista jää piiloon

Poliisin tietoon tulee vain osa seksuaalirikoksista. Pelko tai häpeä voivat estää rikosilmoituksen tekemisen.  Aina ei myöskään tunnisteta, että on jouduttu rikoksen uhriksi. 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaaliset teot netissä vaikuttavat olevan niin yleisiä, että lähestymisiä saatetaan pitää arkipäiväisinä. Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on verkkoympäristössäkin rikos, josta kannattaa aina ilmoittaa viranomaisille. Tekijöillä on usein muitakin uhreja ja ilmoittamalla voidaan estää rikollisen toiminnan jatkuminen.

Seksuaalinen ahdistelu

Seksuaalinen ahdistelu tuli Suomessa rangaistavaksi vuonna 2014. Lain mukaan seksuaalisella ahdistelulla tarkoitetaan koskettelemalla tehtyä seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa tekoa. 

Käytännössä seksuaalinen ahdistelu on ei-toivottua vartalon koskettamista, esimerkiksi pakaroiden taputtelua, rintojen kourimista, sivelyä tai muuta kähmintää. Ahdistelu voi tapahtua missä vain ja tekijä voi olla tuttu tai tuntematon.

Jos sinua on ahdisteltu seksuaalisesti:

  • Paina mieleesi tekijän tuntomerkit, jos ahdistelu on tapahtunut esimerkiksi kaupungilla.
  • Tee asiasta rikosilmoitus mahdollisimman pian.
  • Hae apua, jos tapahtunut ahdistaa. Jokainen reagoi ahdisteluun yksilöllisesti.
  • Muista, että vastuu ahdistelusta on tekijällä, se ei ole sinun syytäsi.

Raiskaus

Seksiin tarvitaan kaikkien osallisten suostumus. Lain mukaan raiskauksessa toinen pakotetaan sukupuoliyhteyteen väkivaltaa käyttämällä tai väkivallalla uhkaamalla. 

Tilanne, jossa toinen osapuoli on kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan seksiin suostumisesta, katsotaan myös raiskaukseksi. Esimerkiksi vahvan päihtymyksen takia tiedottomassa tilassa olevalta henkilöltä ei voi saada pätevää suostumusta seksiin. 

Raiskaus katsotaan törkeäksi, jos siitä aiheutuu vakavia vammoja, tekijöitä on useita, henkinen ja ruumiillinen kärsimys on merkittävää, uhri on alle 18-vuotias, tekotapa on erityisen raaka tai julma tai teossa uhataan vakavalla väkivallalla tai esimerkiksi teräaseella. 

Myös raiskauksen yritys on rangaistava teko.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset

Suomen rikoslain mukainen suojaikäraja on 16 vuotta. Lähtökohtaisesti aikuisen alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistama seksuaalinen teko täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa, lapsen ikäraja on 18 vuotta.

Lapseen kohdistuva seksuaalirikos voi tapahtua joko fyysisenä tekona, siihen houkutteluna tai sen yrityksenä sekä reaalimaailmassa että verkkoympäristössä. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan tai vanhemman tai vanhempaan rinnastettavan henkilön osalta alle 18-vuotiaan lapsen kanssa on lähtökohtaisesti törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. 

Vuonna 2019 Suomen rikoslakiin lisättiin uusi pykälä törkeästä lapsenraiskauksesta. Jos tekijä syyllistyy törkeään raiskaukseen sekä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, voidaan teosta tuomita neljästä 12 vuoteen vankeutta törkeästä lapsenraiskauksesta. 

Seksuaalirikokset siirtyvät verkkoon

Nykyisin kasvava määrä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tapahtuu verkossa tai sen avulla. Teot kohdistuvat tyttöihin sekä poikiin ja niitä tapahtuu kaikilla netin alustoilla, joita lapset käyttävät. Paras tapa ennalta estää näitä rikoksia on ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä lapsen kanssa myös verkkoon liittyvästä tekemisestä.

Verkkovälitteiset lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat olla esimerkiksi seksuaalisävytteistä viestittelyä, kuvien tai videoiden lähettämistä tai pyytämistä tai web-kameran välityksellä tapahtuvaa hyväksikäyttöä. Osa netissä alkaneista rikoksista voi johtaa myös fyysiseen tapaamiseen. Verkossa tapahtuneet rikokset tai teot, joissa lasta seksuaalisesti esittävä kuva on lähtenyt verkossa leviämään, voivat olla yhtä haitallisia lapselle kuin fyysisetkin teot. 

Vastuu on aina aikuisella

Normaaliin lapsen kehitykseen kuuluu kiinnostus myös seksuaalisuudesta. Vaikka lapsi olisi aloitteellinen viestittelijä verkossa, vastuu on aina aikuisella. Lapsen suostumisella seksuaalissävytteiseen yhteydenpitoon aikuisen kanssa ei ole merkitystä rikoksen kannalta. 

Saman ikäisten nuorten välinen vapaaehtoinen seurustelu tai siihen liittyvä keskinäinen seksuaalissävytteinen viestittely tai vapaaehtoinen molemminpuoliseen sopimukseen perustuva kuvien lähettely seurustellessa ei täytä seksuaalirikoksen kriteerejä. Paljastavia kuvia eteenpäin muille lähettämällä tai niitä someen postaamalla toisesta alle 18-vuotiaasta lapsesta tai nuoresta, syyllistyy yli 15-vuotias nuori itse rikokseen. 

Seksuaalirikokset -oikean palstan sisältö

Ilmoita rikosepäilyt aina poliisille

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vahingollisia ja arkaluonteisia rikoksia. Juuri asian arkuuden takia niitä ei aina ilmoiteta poliisille. Yksittäinen pieneltä tuntuva teko voi johtaa poliisin isomman juttusarjan jäljille. Tekijöillä on usein monia uhreja. Siksi poliisille ilmoittaminen on tärkeää tapauksen vakavuusasteesta riippumatta. Varhainen ilmoittaminen voi estää useita tekoja ja pysäyttää jo käynnissä olevat tapahtumat.

Entä jos sivullisena törmäät, saat tietää tai epäilet lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta? Ole yhteydessä paikalliseen poliisiin ja kerro tietosi tapahtuneesta. Epävarmassakin tai vähäiseltä tuntuvassa tilanteessa kannattaa aina ilmoittaa, vaikka poliisin nettivinkin kautta.

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus

Monilla tahoilla on jo työn puolesta velvollisuus ilmoittaa poliisille havaituista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tämä koskee myös netissä tapahtuneita seksuaalirikoksia. Eri viranomaisten lisäksi tällaisia tahoja ovat muun muassa opetus- ja nuorisotoimi, lasten päivähoito, seurakunta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät. 

Käsikirja lapsirikostutkintaan 

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan

 Lapsi nojaa pään käsiinsä koulupöydän ääressä. Pöydällä avoimena kannettava tietokone.

Seksuaalirikokset-haitari