Seksuaalirikokset-leipäteksti

Seksuaalirikokset

Vuonna 2019 poliisille ilmoitettiin yli 4 000 seksuaalirikosta. 

Seksuaalirikoksiin kuuluvat seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös sukupuolisiveellisyyteen liittyvät rikkomukset, kuten lapsiin kohdistuvan seksuaalisen materiaalin levittäminen ja hallussapito, ovat rangaistavia. 

Osa seksuaalirikoksista jää piiloon

Poliisin tietoon tulee vain osa seksuaalirikoksista. Pelko tai häpeä voivat estää rikosilmoituksen tekemisen.  Aina ei myöskään tunnisteta, että on jouduttu rikoksen uhriksi. Nuoria lähestytään seksuaalissävytteisesti sosiaalisessa mediassa niin paljon, että sen ajatellaan kuuluvan asiaan ja lähestymisiä pidetään arkipäiväisinä.

Seksuaalinen ahdistelu

Seksuaalinen ahdistelu tuli Suomessa rangaistavaksi vuonna 2014. Lain mukaan seksuaalisella ahdistelulla tarkoitetaan koskettelemalla tehtyä seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa tekoa. 

Käytännössä seksuaalinen ahdistelu on ei-toivottua vartalon koskettamista, esimerkiksi pakaroiden taputtelua, rintojen kourimista, sivelyä tai muuta kähmintää. Ahdistelu voi tapahtua missä vain ja tekijä voi olla tuttu tai tuntematon.

Jos sinua on ahdisteltu seksuaalisesti:

  • Paina mieleesi tekijän tuntomerkit, jos ahdistelu on tapahtunut esimerkiksi kaupungilla.
  • Tee asiasta rikosilmoitus mahdollisimman pian.
  • Hae apua, jos tapahtunut ahdistaa. Jokainen reagoi ahdisteluun yksilöllisesti.
  • Muista, että vastuu ahdistelusta on tekijällä, se ei ole sinun syytäsi.

Raiskaus

Seksiin tarvitaan kummankin suostumus. Lain mukaan raiskauksessa toinen pakotetaan sukupuoliyhteyteen väkivaltaa käyttämällä tai väkivallalla uhkaamalla. 

Myös tilanne, jossa tekijä on sukupuoliyhteydessä sammuneen, sairaan, vammaisen tai muuten avuttomassa tilassa olevan kanssa, katsotaan raiskaukseksi. Tiedottomalta ei ole voinut saada suostumusta seksiin. 

Raiskaus katsotaan törkeäksi, jos siitä aiheutuu vakavat vammat, tekijöitä on useita, henkinen ja ruumiillinen kärsimys on merkittävää, uhri on alle 18-vuotias, tekotapa on erityisen raaka tai julma tai teossa uhataan vakavalla väkivallalla tai esimerkiksi teräaseella. 

Myös raiskauksen yritys on rangaistava teko.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset

Alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistettu kehitystä vahingoittava seksuaalinen teko on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.  Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös, jos on sukupuoliyhteydessä alle 16-vuotiaan kanssa. 

Ankarin tekomuoto on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tämä tarkoittaa lapselle erittäin vahingollista rikosta, jossa tekijä on voinut esimerkiksi olla luottamusasemassa lapseen tai rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla.

Ahdistelija väijyy verkossa

Nykyisin hyvin usein lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tapahtuvat verkossa tai sen avulla. Netissä tapahtuva lasten hyväksikäyttö on yleinen ongelma ja rikoksen kohteina (asianomistajina) on sekä tyttöjä että poikia. 

Netissä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat olla esimerkiksi seksuaalissävytteisten viestien, kuvien tai videoiden lähettämistä ja pyytämistä tai web-kameran kautta tapahtunutta hyväksikäyttöä. Osa netin kautta alkaneista rikoksista johtaa myös fyysiseen tapaamiseen ja kanssakäymiseen. 

Vastuu on aina aikuisella

Vaikka lapsi olisi aloitteellinen viestittelijä, vastuu on aina aikuisella. Lapseen kohdistuvissa seksuaalirikoksissa myös lapsen vanhemmat ovat asianomistajia. 

Jos osapuolet ovat kovin saman ikäisiä, ei kyseessä välttämättä ole seksuaalirikos. Kahden 15-vuotiaan seksuaalissävytteinen keskustelu voi olla normaalia eikä sisällä hyväksikäyttöä.  Nuoret lähettävät toisilleen itsestään "nudeja". Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan, lasta esittävän kuvan hallussapito on rikos. Tässä nuoret itse syyllistyvät rikokseen pitämällä näitä hallussa. Tähän liittyy myös "kostoporno", kun entisen kumppanin kuvia levitellään eteenpäin.

Seksuaalirikokset -oikean palstan sisältö

Ilmoita rikosepäilyt aina poliisille

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vahingollisia ja arkaluonteisia rikoksia. Juuri asian arkuuden takia niitä ei aina ilmoiteta poliisille.  Yksittäinen pieneltä tuntuva teko voi johtaa poliisin isomman juttusarjan jäljille. Tekijöillä on usein monia uhreja. Siksi poliisille ilmoittaminen on tärkeää tapauksen vakavuusasteesta riippumatta. Varhainen ilmoittaminen voi estää useita tekoja ja pysäyttää jo käynnissä olevat tapahtumat.

Entä jos sivullisena törmäät seksuaalirikokseen? Ole yhteydessä paikalliseen poliisiin ja kerro tietosi tapahtuneesta. 

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus

Monilla tahoilla on jo työn puolesta velvollisuus ilmoittaa poliisille havaituista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tämä koskee myös netissä tapahtuneita seksuaalirikoksia. Eri viranomaisten lisäksi tällaisia tahoja ovat muun muassa opetus- ja nuorisotoimi, lasten päivähoito, seurakunta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät. 

 Lapsi nojaa pään käsiinsä koulupöydän ääressä. Pöydällä avoimena kannettava tietokone.

Seksuaalirikokset-haitari