Tavaravoittoautomaattiluvat

Tavaravoittoautomaattiluvat

Tavaravoittoautomaatit ovat peliautomaatteja tai pelilaitteita, joista pelaaja voi voittaa tavaraa. Voitot ovat laitteen sisällä, ja pelaaja saa voittaessaan tavaran suoraan laitteesta.

Tavaravoittoautomaattiluvan voi saada yhteisö tai säätiö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Laitteen pitämisestä saatava tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Hae lupaa kirjallisesti tavaravoittoautomaatin käytettävänä pitämiseen automaatin sijoituspaikan poliisilaitokselta.  Lupa voidaan antaa enintään 2 vuodeksi. Jos haluat jatkaa automaatin käytettävänä pitämistä, tulee sinun tehdä uusi lupahakemus.

Sijoita tavaravoittoautomaatti valvottuun tilaan. Automaattia ei saa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa se voi vaarantaa turvallisuutta tai aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Sinun on huomioitava sijoittamisessa esimerkiksi paloturvallisuus.

Tavaravoittoautomaatin käytettävänä pitämisestä on tehtävä tilitys. Tee tilitys lupakaudelta luvan myöntäneelle poliisilaitokselle. kuukauden kuluessa lupakauden päättymisestä. Jos yhteisölläsi on ollut tavaravoittoautomaattilupa myös aiemmin, uutta lupaa ei myönnetä jos tilitys on laiminlyöty.

Tavaravoittoautomaatin tuotosta on maksettava arpajaisveroa. Uutta lupaa ei myönnetä, jos veron maksaminen on laiminlyöty. Lisätietoa arpajaisverosta ja sen maksamisesta antaa verohallinto.

Tavaravoittoautomaattilupa on maksullinen. 

Tavaravoittoautomaattiluvat: Lomakkeet

Tavaravoittoautomaattilupahakemuksen liitteet

Liitä lupahakemukseen seuraavat asiakirjat

  • Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Muuta selvitystä voidaan antaa, jos toimintakertomusta ei ole. 
  • Ote tavaravoittoautomaattitoiminnan aloittamista koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa toiminnan aloittamisesta tai jatkamisesta on tehty päätös.
  • Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.
  • Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.
  • Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään 3 kk vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä.
  • Jäljennös tavaravoittoautomaatissa olevaa rahaliikenteen valvontalaitetta koskevasta hyväksymispäätöksestä tai hyväksymispäätöstä vastaavasta todistuksesta.
  • Jos automaatti tai laite toimii rahalukon avulla, on siinä oltava Poliisihallituksen määräämän tarkastuslaitoksen tarkastama ja hyväksymä rahaliikenteen valvontalaite.

Tavaravoittoautomaattiluvat: linkkilista