Navigointivalikko

Toimimme koko Suomessa

Toimimme koko Suomessa

Poliisin toimintaa ohjaa valtioneuvosto. Ohjaus toteutuu hallitusohjelmaan sisältyvien tavoitteiden ja valtioneuvoston hyväksymien periaatepäätösten avulla. Toimialamme ohjauksesta ja valvonnasta vastaa sisäministeriö. Poliisin toimet perustuvat aina lakiin.

Organisaatiomme on kaksiportainen. Sisäministeriön alainen Poliisihallitus johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Suoraan Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset ja poliisin valtakunnalliset yksiköt. Poliisihallitus vastaa poliisin yksiköiden tulosohjauksesta.

Kaksi poliisia seisoo ulkona virkapuvuissa, toinen etualalla selkä kameraan päin.

 

Poliisin valtakunnalliset yksiköt

Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) ovat poliisin valtakunnallisia yksiköitä. 

Keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammattimaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikollisuutta, suorittaa tutkintaa sekä kehittää rikostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä. 

Tampereella sijaitseva Polamk vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista ja opiskelijavalinnoista, poliisin tutkintokoulutuksesta, johtamiskoulutuksesta, täydennyskoulutuksesta sekä poliisialan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Paikallispoliisi

Paikallispoliisi koostuu 11 poliisilaitoksesta. Paikallispoliisin palveluverkkona toimivat pääpoliisiasema ja poliisiasemat, poliisin palvelupisteet sekä yhteispalvelun asiointipisteet.

Paikallispoliisin tehtävänä on 

  • ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta
  • toimia rikollisuuden ennalta estämiseksi
  • tutkia rikoksia ja muita yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia
  • ohjata ja valvoa liikennettä  
  • toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi 
  • suorittaa muut poliisille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

Poliisin lupapalvelut ovat kiinteä osa poliisitoimintaa ja liittyvät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen, rikosten ennalta estämiseen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen.

Hätäkeskus hoitaa avunpyynnöt hätätilanteissa

Hälytysten välittäminen on Suomessa keskitetty poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiin hätäkeskuksiin. Hätäkeskus ottaa vastaan kaikki kiireellisten hätätilanteiden avunpyynnöt ja hälyttää tarvittavat viranomaiset. 

Jos tarvitset poliisin kiireellistä apua, soita hätänumeroon 112.

Karttakuva, johon on merkitty kaikki Suomen poliisilaitokset ja valtakunnalliset yksiköt.