Ampuma-aseasioita poliisin sähköiseen asiointiin

Julkaisuajankohta 19.9.2023 16.49
Uutinen

Poliisin sähköisen asioinnin ensimmäiset ampuma-aseisiin liittyvät palvelut avataan 19.9.2023. Ampuma-aseella tapahtuvan harrastuksen jatkumisesta voi tästä eteenpäin ilmoittaa poliisin sähköisessä asioinnissa. Myös lain vaatima ilmoitus pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta ampuma-aseesta onnistuu poliisin asiointipalvelussa.

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen helpottuu

Toistaiseksi voimassa olevan aseluvan haltija on velvoitettu itse ilmoittamaan harrastuksen jatkumisesta. Velvollisuus on niillä, joilla on lupa niin sanottuun käsiaseeseen, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai pitkään ampuma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli. 

Nyt poliisille voi toimittaa  tiedot  harrastuksen jatkumisesta ilman käyntiä poliisilaitoksella. Useimmissa tapauksissa sähköinen asiointi riittää. Tarvittaessa poliisi kutsuu aseluvan haltijan erikseen käynnille, jos lisätietoja tarvitaan enemmän.

Ampumakelvottomaksi tehdyt aseet on ilmoitettava poliisille

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyt ja deaktivoidut aseet on ilmoitettava poliisille 15.7.2024 mennessä. Sen jälkeen tällaisen, ilmoittamattoman aseen hallussapito on rangaistavaa. 

Ilmoittamisen voi nyt tehdä poliisin sähköisessä asioinnissa 19.9.2023 alkaen. 

Ilmoitus pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta ampuma-aseesta -lomake ohjeistaa aseen yksilöintitietojen kirjaamisessa. Se helpottaa ja nopeuttaa ilmoituksen tekemistä eikä käyntiä poliisiasemalla useimmiten tarvita. Tarvittaessa poliisi kutsuu esittämään aseen, jos sähköisesti annetut tiedot eivät riitä rekisteröintiin.
 
Lisää ampuma-ase- ja lupa-asioiden sähköisen asioinnin palveluita avataan maaliskuussa 2024. Poliisin sähköiseen asiointiin pääsee poliisi.fi verkkosivulta ja osoitteesta poliisi.fi/asiointi.

Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen