Skjutvapenärenden i polisens elektroniska ärendehantering

Utgivningsdatum 19.9.2023 16.49 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 16.50
Nyhet

De första vapenrelaterade tjänsterna i polisens elektroniska ärendehantering öppnas den 19.9.2023. Framöver är det möjligt att anmäla om fortsättning av skjutvapenrelaterad hobby i polisens elektroniska ärendehantering. Anmälan om ett skjutvapen i varaktigt obrukbart skick och deaktiverat skjutvapen på det sätt som lagen förutsätter kan göras i polisens elektroniska ärendehantering.

Påvisande av aktiv hobbyverksamhet blir lättare

Innehavaren av ett vapentillstånd som är i kraft tills vidare är skyldig att själv anmäla att hobbyn fortsätter. Skyldigheten gäller dem som har tillstånd för ett så kallat handeldvapen, ett särskilt farligt skjutvapen eller ett långt skjutvapen vars funktionssätt är självladdande enkelskott. 

Nu är det möjligt att lämna in uppgifter till polisen om att hobbyn fortsätter utan att besöka polisstationen. I de flesta fall räcker det med elektronisk ärendehantering. Vid behov kallar polisen in innehavaren av vapentillståndet till ett separat besök, om det behövs mer information.

Vapen som försatts i obrukbart skick ska anmälas till polisen

Alla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick och skjutvapen som deaktiverats ska anmälas till polisen senast den 15.7.2024. Därefter är det straffbart att inneha ett sådant vapen som inte anmälts. 

Anmälan kan nu göras i polisens elektroniska ärendehanteringstjänst fr.o.m. den 19.9.2023. 

Blanketten Anmälan om skjutvapen i varaktigt obrukbart skick och deaktiverat skjutvapen ger anvisningar om hur vapnets identifieringsuppgifter ska registreras. Det gör det lättare och snabbare att göra en anmälan, och ett besök på polisstationen är oftast inte nödvändigt. Vid behov kallar polisen in innehavaren för att visa upp vapnet, om de uppgifter som lämnats elektroniskt inte är tillräckliga för registrering.
 
Fler elektroniska ärendehanteringstjänster för skjutvapen- och tillståndsärenden ska öppnas i mars 2024. Polisens elektroniska tjänster är tillgängliga på webbplatsen Poliisi.fi och på polisen.fi/arendehantering.

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst