Aseharrastuksesta ja dekoaseista ilmoitettu aktiivisesti

Julkaisuajankohta 23.10.2023 10.24
Uutinen

Poliisin sähköiseen asiointiin on saatu satoja ilmoituksia aseasioissa. Ilmoituksia on tehty yhteensä 373 kappaletta alle kuukaudessa asioinnin uusien aseasioiden palveluiden avaamisen jälkeen. 

Sähköisessä asioinnissa on voinut ilmoittaa ampumaharrastuksen jatkumisesta sekä ampumakelvottomaksi tehdyistä ja deaktivoiduista aseista syyskuun 19. päivästä 2023 alkaen. Sähköisten palveluiden kehittäminen ampuma-aseasioissa jatkuu ja seuraavat palvelut aukeavat keväällä 2024.

Harrastuksen ilmoittamiseen riittää useimmiten sähköinen lomake liitteineen

Aseluvan haltijan on ilmoitettava viiden vuoden välein ampumaharrastuksen jatkumisesta, jos kyseinen asetyyppi edellyttää ilmoitusta. Lokakuun puoliväliin mennessä poliisi on saanut 138 ilmoitusta ampumaharrastuksen jatkumisesta. 

Harrastuksen jatkumisesta kannattaa ilmoittaa aikaisintaan 3 - 6 kuukautta ennen viiden vuoden määräajan täyttymistä. Sitä aiemmin ilmoitusta ei kannata tehdä.

Poliisilla on oikeus kutsua aseluvan haltija tarvittaessa jatkokeskusteluun. Sähköinen asiointi vähentää myös tarvetta käydä poliisiasemalla, kun harrastuksen jatkumisesta voi ilmoittaa sähköisessä asioinnissa ja lisätä ilmoituksen suoraan tarvittavat liitteet.   

Ampumakelvottomien aseiden ilmoittaminen vauhdittunut, määräaika heinäkuussa 2024

Poliisille on sähköisesti ilmoitettu jo 235 pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyä tai deaktivoitua asetta. Nämä usein koristeaseina pidetyt aseet edellyttävät nykyään ilmoitusta poliisille. Ampumakelvottomatkin aseet on säilytettävä turvallisesti lukitussa säilytystilassa.

Ilmoitus ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoiduista aseesta on tehtävä ennen 15.7.2024. Sen jälkeen ampumakelvottoman ilmoittamattoman aseen hallussapito on rangaistavaa. Aseen haltijan on tehtävä ilmoitus.

Kuolinpesien ongelma - mitä tehdä jakamattomien pesien aseille?

Myös kuolinpesiä ja jakamattomia vanhoja kuolinpesiä koskee velvollisuus ilmoittaa deaktivoidut aseet. Asia on lähtökohtaisesti hoidettava kuuden kuukauden kuluessa aseen haltijan kuolemasta. Vaikka ampumakelvottomaksi tehdyt tai deaktivoidut koristeaseet eivät vaadi aselupaa, niistä on ilmoitettava poliisille. Deaktivoitu koristease on säilytettävä kuten toimiva ase lukitussa säilytystilassa.

Eroon aseesta?

Aseen voi myös luovuttaa poliisille hävitettäväksi tai huutokaupattavaksi. Tässä tapauksessa aseen omistajan, haltijan tai kuolinpesän hoitajan tulee sopia käynnistä poliisiasemalla ennalta. Käynnistä sovitaan ottamalla yhteys poliisilaitokseen. Jos alueesi poliisilaitoksella ei ole erillistä aselupa-asioiden sähköpostiosoitetta, ota yhteys poliisilaitoksen lupapalveluihin tai -hallintoon ohjeiden saamiseksi soittamalla tai sähköpostilla. Poliisilaitosten yhteystiedot saat poliisi.fi/yhteystiedot sivulta. 

Jos haluat luovuttaa hallussasi olevat ampumakelvottomat aseet toiselle, niiden tulee olla deaktivoitu 28.6.2018 voimaan astuneiden vaatimusten mukaan ja deaktivoinnista on oltava todistus. Jos ase on deaktivoitu aiemmin tai siitä ei ole todistusta, luovutusta varten todistus edellytetään. Asesepät tekevät deaktivointeja ja kirjoittavat siitä todistuksen. 

Dekoaseista ilmoitettava heinäkuuhun mennessä

Deaktivoitujen aseiden hallussa pito muuttuu rangaistavaksi heinäkuussa 2024, jos aseesta ei ole tehty ilmoitusta poliisille. Ilmoituksen ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta aseesta voi tehdä sähköisesti poliisi.fi/asiointi kautta ja sähköinen lomake neuvoo tietojen tallentamisessa.

Aseasioihin lisää palveluita maaliskuussa 2024

Poliisi avaa lisää aseasioissa auttavia sähköisiä palveluita 1. maaliskuuta 2024. Muun muassa aselupahakemuksen ja lukuisia muita hakemuksia voi tehdä siitä alkaen sähköisesti. Samoin erilaisia aseita koskevia ilmoituksia voi tehdä sähköisessä asioinnissa. Poliisi kertoo tarkemmin uusista palveluista alkuvuodesta 2024. Lisäksi poliisi avaa ase-elinkeinonharjoittajille uusia sähköisiä palveluita. 

Aseasioiden sähköiset palvelut tukevat sekä harrastajia että elinkeinonharjoittajia. Viime kädessä asealan sähköinen asiointi tukee turvallisuutta Suomessa, kun aseiden elinkaari, haltijat ja luvat ovat poliisin rekistereissä entistä tarkemmin ja tiedot ovat ajan tasalla.

Aseasioista lisää poliisi.fi-sivuilla

Hae aselupaa - Poliisi palvelee sinua erilaisissa aselupiin ja aseisiin liittyvissä asioissa - Poliisi
Ampumakelvottomaksi tehdyn tai deaktivoidun aseen ilmoittaminen - Poliisi
Kuolinpesien aseet -miten toimit, kun kuolinpesässä on ampuma-aseita - Poliisi
Ampuma-aseasioita poliisin sähköiseen asiointiin - Poliisi -uutinen 19.9.2023

Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen