Anmälningar om vapenhobby och deaktiverade vapen har lämnats in aktivt

Utgivningsdatum 23.10.2023 10.24
Nyhet

Hundratals anmälningar om vapenärenden har tagits emot i polisens elektroniska ärendehantering. Sammanlagt 373 anmälningar har lämnats in på mindre än en månad efter att de nya tjänsterna för vapenärenden öppnades i ärendehanteringen. 

Från och med den 19 september 2023 har det varit möjligt att anmäla att skjuthobbyn fortsätter samt vapen som försatts i obrukbart skick och deaktiverade vapen i den elektroniska ärendehanteringen. Utvecklingen av e-tjänster i vapenärenden fortsätter och de följande tjänsterna ska öppnas våren 2024.

I de flesta fall räcker det med en elektronisk blankett med bilagor för att anmäla en hobby

Innehavaren av ett vapentillstånd ska vart femte år anmäla att skyttehobbyn fortsätter, om vapentypen i fråga kräver en anmälan. Fram till mitten av oktober har polisen fått in 138 anmälningar om att skyttehobbyn fortsätter. 

Det lönar sig att anmäla att hobbyn fortsätter tidigast 3–6 månader innan femårsperioden löper ut. Det lönar sig inte att göra en anmälan tidigare än det.

Polisen har rätt att vid behov kalla innehavaren av ett vapentillstånd till vidare samtal. Elektronisk ärendehantering minskar också behovet av att besöka polisstationen, eftersom det är möjligt att anmäla att hobbyn fortsätter i den elektroniska ärendehanteringen och bifoga nödvändiga bilagor direkt till anmälan.   

Anmälning av vapen i obrukbart skick har tagit fart, tidsfristen i juli 2024

Polisen har redan mottagit elektroniska anmälningar om 235 vapen som har försatts i varaktigt obrukbart skick eller deaktiverade vapen. För dessa vapen, som ofta är dekorationsvapen krävs nu en anmälan till polisen. Även vapen i obrukbart skick ska förvaras på ett säkert sätt i ett låst förvaringsutrymme.

En anmälan om skjutvapen som försatts i obrukbart skick eller deaktiverade vapen ska lämnas in senast den 15.7.2024. Därefter är det straffbart att inneha ett vapen i obrukbart skick som inte anmälts. Innehavaren av vapnet ska göra en anmälan.

Problem för dödsbon - vad ska man göra med vapen som ingår i oskiftade dödsbon?

Dödsbon och oskiftade gamla dödsbon omfattas också av skyldigheten att anmäla deaktiverade vapen. Ärendet ska i princip skötas inom sex månader från det att innehavaren av vapnet avlidit. Även om det inte krävs ett vapentillstånd för dekorationsvapen som försatts i obrukbart skick eller är deaktiverade, ska en anmälan om dem lämnas till polisen. Ett deaktiverat dekorationsvapen ska förvaras på samma sätt som ett fungerande vapen i ett låst förvaringsutrymme.

Att göra sig av med vapen?

Ett vapen kan också överlämnas till polisen för att förstöras eller säljas på auktion. I detta fall ska vapnets ägare, innehavare eller dödsboets förvaltare på förhand komma överens om ett besök på polisstationen. Kom överens om besöket genom att kontakta polisinrättningen. Om polisinrättningen i ditt område inte har en separat e-postadress för vapentillståndsärenden, ska du kontakta polisinrättningens tillståndstjänster eller -förvaltning genom att ringa eller per e-post för att få anvisningar. Du hittar polisinrättningarnas kontaktuppgifter på poliisi.fi/sv/kontaktuppgifter. 

Om du vill överlåta vapen i obrukbart skick som du har i din besittning till en annan person, ska de vara deaktiverade i enlighet med de krav som trädde i kraft den 28.6.2018 och det ska finnas ett intyg över deaktiveringen. Om vapnet har deaktiverats tidigare eller om det saknas ett intyg över det, krävs ett intyg för överlåtelse. Vapensmeder utför deaktiveringar och skriver ut ett intyg om det. 

Deaktiverade vapen ska anmälas före juli

Innehav av deaktiverade vapen blir straffbart i juli 2024, om en anmälan om vapnet inte har lämnats till polisen. Anmälan om ett vapen som försatts i obrukbart skick eller deaktiverats kan göras elektroniskt via poliisi.fi/asiointi, och på den elektroniska blanketten finns anvisningar om hur uppgifterna ska sparas.

Fler tjänster för vapenärenden i mars 2024

Polisen öppnar fler e-tjänster som bistår med skjutvapenärenden den 1 mars 2024. Bland annat kan ansökningar om vapentillstånd och ett stort antal andra ansökningar lämnas in elektroniskt från och med då. På motsvarande sätt kan anmälningar om olika vapen göras i den elektroniska ärendehanteringen. Polisen ger närmare information om de nya tjänsterna i början av 2024. Dessutom ska polisen öppna nya elektroniska tjänster för näringsidkare i vapenbranschen. 

Elektroniska tjänster för skjutvapen stöder både personer med vapen som hobby och näringsidkare. I sista hand stöder elektronisk ärendehantering inom vapenbranschen säkerheten i Finland, då vapnens livscykel, innehavare och tillstånd finns i polisens register ännu mer exakt än tidigare och uppgifterna är aktuella.

Mer information om vapen på webbplatsen poliisi.fi

Ansök om vapentillstånd - Polisen (poliisi.fi)
Anmälan av vapen i obrukbart skick eller deaktiverade vapen - Polisen (poliisi.fi)
Vapen från dödsbon - Polisen (poliisi.fi)
Skjutvapenärenden i polisens elektroniska ärendehantering - Polisen (poliisi.fi) 19.9.2023

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst