Länkstig

Navigeringsmeny

Ampumakelvottomaksi tehdyn tai deaktivoidun aseen ilmoittaminen sv

Anmälan av vapen i obrukbart skick eller deaktiverade vapen

Alla skjutvapen i varaktigt obrukbart skick och deaktiverade vapen måste registreras i Finland. Dessa vapen finns ofta som minnesföremål och ärvda vapen i hemmen.  Ett sådant vapen ska anmälas till polisen.  Alla som har ett sådant vapen måste anmäla det.

Ett skjutvapen som deaktiverats efter 28.6.2018 kan redan finnas i polisens vapenregister. Du bör se till att vapnet finns i registret. Polisen rekommenderar att alla deaktiverade vapen anmäls nu. Innehav av ett sådant vapen blir straffbart 15.7.2024 om anmälan inte har gjorts till registret.

För anmälan krävs de kända identifieringsuppgifterna för vapnet:

  • vapentyp
  • märke
  • modell 
  • kaliber
  • serienummer
  • nuvarande ägare eller innehavare.

Om ett skjutvapen byter ägare ska den nya ägaren alltid göra en ny anmälan inom 30 dagar från ägarbytet.  Om ett vapen har gjorts varaktigt obrukbart före 28.6.2018, ska det deaktiveras i enlighet med de gällande bestämmelserna innan det överlåts till en ny ägare. Vapensmeder hjälper till med deaktiveringen.

Polisens elektroniska tjänst hjälper vid anmälan  

Du kan lämna in anmälan om skjutvapen i varaktigt obrukbart skick i polisens elektroniska ärendehanteringstjänst på formuläret Anmälan om skjutvapen i varaktigt obrukbart skick eller deaktiverat skjutvapen. Formulären finns under rubriken Tjänster för privatpersoner - Skjutvapenärenden. Med samma formulär kan du också anmäla för ett dödsbo, ett företag eller en sammanslutning. Tjänsten ger anvisningar om registrering av identifieringsuppgifter, vilket gör det lättare och snabbare att göra anmälan. 

Anmälan kan också lämnas in på polisstationen. Polisstationernas kontaktuppgifter finns på webbplatsen poliisi.fi. Kom ihåg att ta med dig officiellt identitetskort eller pass till polisstationen. Vapnet behöver inte tas med, men om det behövs ber polisen särskilt att man kommer och visar upp vapnet.

Gör anmälan i tid, ett oanmält vapen kan leda till straff

Övergångsbestämmelsen i skjutvapenlagen förutsätter att en anmälas lämnas in till polisen 

  • om skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick före den 8.4.2016
  • skjutvapen som deaktiverats senare än detta. 

Anmälan ska lämnas in senast den 15.7.2024. Därefter är det straffbart att inneha ett vapen som inte anmälts.  

Länk

Deaktivoidut ampuma-aseet - kysymyksiä ja vastauksia - otsikko sv

Frågor och svar om deaktiverade skjutvapen

Deaktivoidut ampuma-aseet - kysymyksiä ja vastauksia

Dekoasesivun kuvituskuva sv

Ett gammaldags bultgevär med en sele, upphängt i ett stativ av hjorthorn.