Vuosikertomus: Tietoverkkoavusteiset petokset ja muutokset toimintaympäristössä työllistävät Rahanpesun selvittelykeskusta

Julkaisuajankohta 23.3.2023 8.11
Uutinen

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu. Rikoslajeista erityisesti tietoverkkoavusteiset petokset näkyivät edellisten vuosien tapaan selvittelykeskuksen torjuntatyössä vuonna 2022. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen jatkuvasti muuttuvassa operatiivisessa toimintaympäristössä torjuntatyö on edellyttänyt myös perehtymistä uusiin tekotapoihin ja toimijoihin.

Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2022 aikana yhteensä 230 171 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Vuonna 2021 ilmoituksia vastaanotettiin ennätyslukemat, 3 692 641 kappaletta. Vuonna 2020 ilmoitusten kokonaismäärä oli 62 041.

– Merkittävin muutos viime vuoden lukemissa vuoden 2021 ilmoitusmääriin verrattuna johtuu virtuaalivaluuttapalvelun tarjoajien ilmoitusmäärien huomattavasta laskusta. Vuosi 2021 oli tältä osin poikkeuksellinen. Suuri ilmoitusmäärä johtui pääasiassa ilmoitusvelvollisten ilmoittamiseen liittyvän toiminnan kehityksestä ja takautuvien ilmoitusten tekemisestä, kertoo KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Christensen

Toinen merkittävä muutos ilmoitusmäärissä on luotto- ja rahoituslaitosten, muiden kuin pankkien, tekemien ilmoitusmäärien kasvu: vuonna 2021 kyseisen ilmoittajaluokan kokonaisilmoitusmäärä oli 14 618 kun vuonna 2022 vastaava lukema oli 107 629. Tämä johtuu yksittäisen ilmoitusvelvollisen raportoimien epäilyttävää liiketoimea koskevien ilmoitusten huomattavasta kasvusta.

Venäjän hyökkäyssota on muuttanut työn painopisteitä

Toimintavuosi 2022 toi mukanaan operatiivisia muutoksia Rahanpesun selvittelykeskuksen työn painopisteissä. Toimintaympäristön muutos näkyy muun muassa uusina tekotapoina ja toimijoina rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kentällä.

– Rahanpesun selvittelykeskus on osallistunut omalta osaltaan tiiviisti Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten seuraamiseen, tietojen keräämiseen sekä tilannekuvan muodostamiseen. Selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2022 aikana yhteensä lähemmäs 700 pakotteisiin ja Venäjän hyökkäyssotaan liittyvää ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä ilmoituksista avattiin yhteensä 120 selvittelykokonaisuutta ja tiedonluovutuksia eri viranomaisille tehtiin yhteensä 180, kertoo Christensen.

Kansainvälisten pakotteiden osalta selvittelykeskus on tehnyt toimenpiteitä, joilla mahdolliseen pakotteiden kiertämiseen liittyviä asioita tunnistettaisiin ja pystyttäisiin paljastamaan aiempaa tehokkaammin. 

Tietoverkkoavusteiset petokset työllistivät aiempien vuosien tapaan

Tietoverkkoavusteiset petokset työllistivät Rahanpesun selvittelykeskusta aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2022. Tämä näkyi varsinkin vastaanotettujen kotimaisten ja ulkomaisten tiedustelujen määrässä. Tiedusteluista suuri osa liittyi petoksella hankittujen varojen pysäyttämiseen ja jäljittämiseen. 

– Tietoomme tuli viime vuonna laajalla kirjolla erilaisia petosrikoksia, aina rakkauspetoksista moniulotteisempiin, kyberrikollisuuden elementtejä sisältäviin petoksiin, jotka olivat usein rajat ylittäviä, sanoo Christensen.

Kaikkiaan selvittelykeskus teki ulkomaille 91 varojen pysäytyspyyntöä. Nämä liittyivät enimmäkseen tietoverkkoavusteisiin petoksiin. Yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Selvittelykeskus onnistui pysäyttämään epäillyllä rikoksella hankittuja varoja yli 7 miljoonan euron edestä.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2022 (pdf)

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen