Årsberättelse: IT-bedrägerier och ändringar i verksamhetsmiljön sysselsätter Centralen för utredning av penningtvätt

Utgivningsdatum 23.3.2023 8.11 | Publicerad på svenska 23.3.2023 kl. 9.58
Nyhet

Centralkriminalpolisens Central för utredning av penningtvätt har publicerat sin årsberättelse för år 2022. Av de olika brottstyperna framträder särskilt IT-bedrägerierna i likhet med tidigare år i Utredningscentralens bekämpningsarbete år 2022. Den operativa verksamhetsmiljö där arbetet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism utförs, förändras hela tiden och därför har bekämpningsarbetet också krävt att personalen skaffar sig kännedom om nya tillvägagångssätt och aktörer.

Under året tog Utredningscentralen emot sammanlagt 230 171 rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner, år 2021 var antalet rekordhögt, 3 692 641 rapporter, året innan totalt 62 041. 

– Den viktigaste ändringen i jämförelsen mellan sifforna för år 2022 och år 2021 är den betydande minskningen av antalet rapporter som lämnas av dem som erbjuder virtuella valutor. Beträffande detta var år 2021 exceptionellt. Det stora rapportmängden berodde huvudsakligen på utvecklingen av verksamheten relaterad till de rapporteringsskyldigas rapporter och av att rapporter lämnades retroaktivt, berättar kriminalinspektör Jaakko Christensen, som är chef för Centralen för utredning av penningtvätt. 

Den andra betydande ändringen beträffande rapportmängderna är ökningen av antalet rapporter som lämnades av kredit- och finansieringsinstituten, andra än bankerna. År 2021 lämnade denna rapporteringsklass totalt 14 618 rapporter, 107 629 år 2022. Detta beror på den stora ökningen av enskilda rapporteringsskyldigas rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner.

Det ryska anfallskriget har ändrat arbetets tyngdpunktsområden

Verksamhetsåret 2022 medförde operativa ändringar i tyngdpunkterna för Utredningscentralens arbete. Ändringen i verksamhetsmiljön kommer bland annat fram som nya gärningssätt och nya aktörer beträffande penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Centralen för utredning av penningtvätt har för sin del aktivt varit med om att följa effekterna av det ryska anfallskriget, samla in uppgifter och utarbeta lägesbilden. Under året fick Utredningscentralen sammanlagt nästan 700 rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner med till kopplingar sanktionerna och det ryska anfallskriget. Av dessa rapporter påbörjades sammanlagt 120 utredningshelheter och dessutom överlämnades information till totalt 180 olika myndigheter, berättar Christensen. 

Vad gäller de internationella sanktionerna har utredningscentralen vidtagit åtgärder för att effektivare kunna identifiera och avslöja händelser som kan ha samband med kringgående av sanktionerna. 

IT-bedrägerierna sysselsätter i likhet med tidigare år

It-bedrägerierna sysselsatte i likhet med tidigare år Utredningscentralen också år 2022. Detta märks särskilt i antalet mottagna inhemska och utländska förfrågningar. Största delen av dem har samband med stoppande och spårning av tillgångar som åtkommits genom bedrägerier. 

– I fjol fick vi kännedom om många olika slags bedrägeribrott, från kärleksbedrägerier till flerdimensionella bedrägerier med element från cyberbrottsligheten och som ofta var gränsöverskridande, säger Christensen. 

Sammanlagt skickade utredningscentralen i fjol 91 framställningar om att stoppa tillgångar. En stor del hade samband med olika slags IT-bedrägerier. I samarbete med andra myndigheter lyckades Utredningscentralen stoppa tillgångar som åtkommits genom misstänkt brott till ett värde över 7 miljoner euro.

Länk till årsberättelsen (pdf, på finska)

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter