Murupolku

Navigointivalikko

Laiton toimenpano ja markkinointi

Laiton toimeenpano ja markkinointi

Arpajaislaissa määritellään, mitä rahapelejä Manner-Suomessa saa toimeenpanna ja markkinoida. Rahapelien aiheuttamien haittojen vuoksi sekä niiden toimeenpanoon että markkinointiin kohdistuu suuri määrä rajoituksia.

Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien tarjoamiseen Manner-Suomessa. Muiden toimijoiden rahapelitoiminta on kiellettyä ja rikoslain mukaan rangaistavaa.

Ei mitään rajaa -kampanjasivu

Manner-Suomessa myös rahapelien markkinointi on sallittu ainoastaan Veikkaus Oy:lle. Kaikki muu rahapelien markkinointi on kiellettyä ja säädetty rahapelirikoksena rangaistavaksi.

Poliisihallituksella on toimivalta puuttua kiellettyyn markkinointiin. Vaikka Veikkaus Oy:llä on oikeus markkinoida rahapelejään, kohdistuu sen markkinointiin tiettyjä rajoituksia. Poliisihallitus valvoo Veikkaus Oy:n markkinoinnin lainmukaisuutta.

Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikenlaista kaupallista menettelyä, jolla pyritään edistämään rahapelien kysyntää tai rahapelejä toimeenpanevan tahon tunnettuutta. Kaikenlainen luvattoman rahapelitoiminnan myynninedistämistoiminta on lainvastaista. Esimerkiksi julkaisun levittäminen Suomeen maan rajojen ulkopuolelta ei tee menettelyä lailliseksi. Jos rahapelejä markkinoidaan ulkomailta käsin ja markkinoinnin vaikutukset ulottuvat Suomeen, on arvioitava, onko markkinoinnilla tarkoitus edistää markkinoitavien rahapelien myyntiä erityisesti Suomessa.

Poliisihallitus voi puuttua kiellettyyn rahapelien toimeenpanoon ja markkinointiin

  • antamalla ohjeistusta ja neuvontaa
  • lähettämällä rahapelin toimeenpanijalle selvityspyynnön
  • tekemällä poliisille tutkintapyynnön
  • antamalla kieltopäätöksen
  • asettamalla kiellon tehosteeksi uhkasakon
  • esittämällä seuraamusmaksua.

Kielto voidaan antaa rahapelejä toimeenpanevan tahon lisäksi laittomia rahapelejä markkinoivalle elinkeinonharjoittajalle tai yhteisölle.

Poliisihallitus voi puuttua lainvastaiseen toimintaan omien ja ulkopuolelta tulevien havaintojen perusteella. Poliisihallitukselle voi lähettää tiedon laittomaksi epäillystä rahapelitoiminnasta tai -markkinoinnista osoitteeseen arpajaishallinto@poliisi.fi.

Esimerkkejä laittomasta rahapelimarkkinoinnista: Otsikko

Esimerkkejä rahapelien toimeenpanoon ja markkinointiin puuttumisesta

Esimerkkejä rahapelien markkinoinnista ja toimeenpanosta