Länkstig

Navigeringsmeny

Olagligt anordnande och olaglig marknadsföring

Olagligt anordnande och olaglig marknadsföring

I lotterilagen bestäms vilka penningspel som får anordnas och marknadsföras i Fastlandsfinland. På grund av de problem som penningspel förorsakar omfattas anordnandet och marknadsföringen av penningspel av en stor mängd begränsningar.

Veikkaus Ab har ensamrätt att tillhandahålla penningspel i Fastlandsfinland. Andra aktörers penningspelsverksamhet är förbjuden och straffbar enligt strafflagen.

Kampanjen Ingen gräns (Ei mitään rajaa) 

I Fastlandsfinland är även marknadsföring av penningspel endast tillåten för Veikkaus Ab. All annan marknadsföring av penningspel är förbjuden och enligt lagen ett straffbart penningspelsbrott. Polisstyrelsen har behörighet att ingripa i förbjuden marknadsföring. Trots att Veikkaus Ab har rätt att marknadsföra sina penningspel, omfattas dess marknadsföring av vissa begränsningar. Polisstyrelsen övervakar att Veikkaus Ab:s marknadsföring är lagenlig.

Med marknadsföring avses all typ av kommersiell verksamhet som strävar efter att främja efterfrågan på penningspel eller öka kännedom om instansen som anordnar penningspel. All slags säljfrämjande verksamhet för olovlig penningspelsverksamhet är lagstridig. Att till exempel distribuera en publikation i Finland från utlandet gör inte förfarandet lagligt.

Om penningspel marknadsförs från utlandet och verkningarna av marknadsföringen sträcker sig till Finland, måste man bedöma om marknadsföringen har som syfte att främja försäljningen av penningspelen som marknadsföringen gäller särskilt i Finland.

Polisstyrelsen kan ingripa i förbjudet anordnande och förbjuden marknadsföring av penningspel genom att

  • ge anvisningar och råd
  • skicka en begäran om redogörelse till den som anordnar penningspelet
  • lämna en utredningsbegäran till polisen
  • meddela ett förbud
  • förena förbudet med vite
  • göra framställning on påföljdsavgift.

Förbudet kan meddelas förutom parten som anordnar penningspel även näringsidkaren eller sammanslutningen som marknadsför de olagliga penningspelen.

Polisstyrelsen kan ingripa i lagstridig verksamhet utifrån sina egna eller utomstående iakttagelser. Uppgifter om penningspelsverksamhet som misstänks vara olaglig kan skickas till adressen arpajaishallinto@poliisi.fi.

Esimerkkejä laittomasta rahapelimarkkinoinnista: Otsikko - SV

Exempelfall: anordnande och marknadsföring av penningspel

Esimerkkejä rahapelien markkinoinnista ja toimeenpanosta - SV