Kampanjen Ingen gräns

Ingen gräns

Polisstyrelsens kampanj Ingen gräns (Ei mitään rajaa) syftar till att öka medvetenheten om olaglig marknadsföring av penningspel bland unga vuxna. Kampanjen utgörs av videor som distribueras i sociala medier och där en fiktiv influerare i sociala medier vaknar upp till imagemarknadsföringens verkliga natur.

Utöver de lättsamma videorna innehåller kampanjen en intervjuvideo där Kai Mattila, som har erfarenhet av allvarliga skadeverkningar till följd av penningspel, berättar sin egen historia och om sina tankar om marknadsföring i sociala medier. Videorna är publicerade från den 10 januari 2023 i TikTok och Instagram och de kommer även att finnas på polisens Youtube-kanal Poliisitube i fortsättningen. 

En person håller en mobiltelefon i handen, på telefonskärmen finns penningspelsajtens text Online Game Bonus 100 € Pelaa nyt (Spela nu).

Ei mitään rajaa -Heron alapuolinen teksti -SV

Om olaglig marknadsföring

Under flera år har olaglig reklam för penningspel riktats särskilt till unga vuxna i kanaler i sociala medier. I marknadsföringen använder man sig vanligen av populariteten hos dem som är kända i sociala medier och försöker med hjälp av populariteten associera penningspel med föreställningar om succé, framgång i livet, större förmögenhet och kändisskap. Men penningspelen orsakar emellertid allvarliga sociala, hälsomässiga och ekonomiska nackdelar som reklamen förtiger. 

Polisstyrelsen övervakar penningspelsverksamheten och marknadsföringen av penningspel i Fastlandsfinland. Polisstyrelsen ingriper också i olaglig penningspelsverksamhet och -marknadsföring. Kampanjen Ei mitään rajaa syftar till att öka medvetenheten om olaglig marknadsföring av penningspel för att det ska vara möjligt att känna igen marknadsföringen bättre än tidigare och minska dess genomslag bland unga vuxna.

Syftet är att öka medvetenheten om vad som är lagligt och olagligt också bland marknadsförare och potentiella marknadsförare och på så sätt åstadkomma en förebyggande effekt. Samtidigt fortsätter Polisstyrelsen sitt sedvanliga övervakningsarbete och ingriper i olaglig verksamhet. Anmälningar från offentligheten om olaglig verksamhet hjälper i detta arbete. 

På olagligt reklamförda webbplatser för penningspel är det möjligt att spela utan flera sådana begränsningar som Fastlandsfinlands ensamrättsystem syftar till att skydda spelarna med. I lagligt tillhandahållna spel skyddar bland annat förlust- och insättningsbegränsningar liksom begränsningarna som gäller spelrytm mot de allvarligaste skadeverkningarna. Välkomsterbjudanden eller gratis spelomgångar får inte erbjudas till spelare i Fastlandsfinland på grund av skadeverkningar i samband med penningspel.

Polisstyrelsen övervakar noga den penningspelverksamhet som verkställs av Veikkaus Ab, som har ensamrätt att anordna penningspel, och kan till exempel reda ut en eventuell meningsskiljaktighet mellan en spelare och ett penningspelsbolag i samband med en vinst i ett penningspel och ge en rekommendation till avgörande i ärendet. I fråga om penningspel som erbjuds från utlandet till Fastlandsfinland har Polisstyrelsen inte behörighet att säkerställa spelarens rättsskydd, om oklarheter uppstår. 
 

Ei mitään rajaa -infolaatikko - SV

Lagstridig marknadsföring i sociala medier

Veikkaus Ab, som helt ägs av staten, har ensamrätt att anordna och marknadsföra penningspel i Fastlandsfinland. Trots detta marknadsför även vissa andra penningspelbolag sina spel aktivt till konsumenter i Finland. Bland de mest populära marknadsföringskanalerna finns plattformar i sociala medier såsom TikTok, Instagram och Twitch. 

Marknadsföring i sociala medier har tydliga fördelar när det gäller att påverka konsumenter och deras uppfattningar och skapa behov. Populära influerare upplevs kanske som mer trovärdiga källor än traditionell reklam och det övertalande sättet att göra reklam för penningspel genom det man gör själv eller genom sin egen personlighet gör det svårare att uppfatta att det är fråga om marknadsföring av penningspel. 

Fördelen med rullar och stories som används i sociala medier och snabbt raderas anses vara att ingenting nödvändigtvis följer av marknadsföringen som man vet att är olaglig, men man kan dra nytta av dess fördelar i affärsverksamheten. 

Ei mitään rajaa - UKK - SV

Ei mitään rajaa -linkit - SV