Maksuliikenne-estot

Rahapelaamisen maksuliikenne-estot

Rahapelaamisen maksuliikenne-estot tulivat voimaan vuoden 2023 alusta. Maksuliikenne-estojen tavoitteena on vaikuttaa Manner-Suomen rahapelitarjontaan, koska tarjolla oleviin rahapeleihin ja niiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen vaikuttamalla voidaan tehokkaalla tavalla ehkäistä haittoja. Manner-Suomen ulkopuolista rahapelaamista ei ole rajoitettu ja säännelty arpajaislailla. Sen sijaan rahapelien saatavuutta on päätetty rajoittaa pelaajien suojelemiseksi rahapelaamisesta aiheutuvilta haitoilta ja yksinoikeusjärjestelmän turvaamiseksi. 

Maksuliikenne-estoilla rajoitetaan pelaajalta lähtevää rahaliikennettä niille rahapeliyhtiöille, jotka ovat saaneet Poliisihallitukselta kieltopäätöksen arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Listan yhtiöistä, joihin maksuliikenne-estot kohdistuvat löydät tämän sivun alaosasta. 

Maksuliikenne-estojen toteutumisen kannalta maksupalveluntarjoajat ovat avainasemassa, sillä niillä on velvollisuus estää maksut Poliisihallituksen edellyttämällä tavalla.  Maksupalveluja ovat esimerkiksi tilisiirrot, maksukorttimaksut ja suoraveloitus. Mikäli maksuja ei estetä maksuliikenne-estojen mukaisesti, Poliisihallitus voi kieltää maksupalveluntarjoajalta rahapelaamista koskevien maksutapahtumien käynnistämisen ja toteuttamisen. Kiellon tueksi voidaan asettaa uhkasakko.

Alla on lueteltu yhtiöt ja brändinimet, joihin maksuliikenne-estot kohdistuvat sekä eston alku- ja loppupäivämäärät.

Nimi, yritystunnus, voimassaoloaika

Nordic Gaming Group, 140518, 1.1. – 4.5.2023
Kombolotto, 140518, 1.1. – 4.5.2023
Popular in Finland, 140518, 1.1. – 4.5.2023
Lotto365, 140518, 1.1. – 4.5.2023
Nordic Tech Services N.V., 140518, 1.1. – 4.5.2023
Viking Technology N.V., 148095, 1.1. – 4.5.2023
121Lotto, 148095, 1.1. – 4.5.2023
Viking Gaming Group, 148095, 1.1. – 4.5.2023

Maksuliikenne-estot oik palsta ladattavat tiedostot

Ladattavat tiedostot


Poliisihallituksen ohjeet ja linjaukset maksuliikenne-estoista

Maksuliikenne-estolista (.csv)
Ladattavan taulukon sha256-tarkistesumma on a23b9cb3e75b814e15e5f3d6373eb49f2b97b2b129f5ec4ec45ef7e2612a01dc.