Navigointivalikko

Näin haet jatkolupaa tai tutkimusluvan laajentamista

Näin haet jatkolupaa tai tutkimusluvan laajentamista

Aiemmin myönnettyyn tutkimuslupaan on mahdollista hakea jatkoaikaa tai laajennusta.

Jatkolupahakemus

Toimita lupaviranomaisen kirjaamoon esitys tutkimuksen jatkamisesta perusteluineen. Toimita liitteenä se tutkimuslupa, johon esität jatkoaikaa.

Jatkolupahakemus koskee ainoastaan tutkimuksen aikataulun muutosta ja aineisto, tutkimuksen tekijä tai tutkimuksen tavoite eivät muutu.

Tutkimusaineiston laajennuslupahakemus

Tutkimusaineiston laajennusesitys edellyttää uutta hakemusta ja tutkimussuunnitelmaa, joista on selvittävä, minkä tutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkimusaineistoa esitetään laajennettavaksi. Hakijan on toimitettava uudet asiakirjat ja aiemmin myönnetty tutkimuslupa lupaviranomaisen kirjaamoon. 

Hakijan on samalla ilmoitettava muutoksista tutkimuksen aikataulussa tai tutkimusryhmässä. Kaikki tutkimusaineistoa käsittelevät henkilöt toimittavat uuden salassapitositoumuksen.

Tutkijaryhmän täydennyslupahakemus

Toimita tiedot tutkijaryhmän täydentymisestä tai muuttumisesta sekä aiemmin myönnetty tutkimuslupa ja tutkijaryhmän uuden jäsenen salassapitositoumus lupaviranomaisen kirjaamoon.

Tutkimusryhmän laajentaminen koskee ainoastaan tutkimusryhmän laajentamista eikä hakemus voi johtaa jo myönnetyn tutkimusluvan perusteella saadun aineiston hyödyntämiseen muissa tutkimuksissa.

Tutkimuslupahakemuslomakkeen TO 07 löydät Poliisi.fi Lomakkeet -sivulta

Lasin läpi kuvattuna konstaapeli puhumassa radioon poliisiautossa.