Navigointivalikko

Näin haet jatkolupaa tai tutkimusluvan laajentamista

Näin haet jatkolupaa tai tutkimusluvan laajentamista

Aiemmin myönnettyyn tutkimuslupaan on mahdollista hakea jatkoaikaa tai laajennusta.

Jatkolupahakemus

Voit ilmoittaa tutkimuksen jatkamisen tarpeesta ilmoitusmenettelyllä, ellei jo myönnetyssä tutkimusluvassa toisin edellytetä. Toimita lupaviranomaisen kirjaamoon esitys tutkimuksen jatkamisesta lyhyine perusteluineen. Toimita liitteenä se tutkimuslupa, johon esität jatkoaikaa. 

Ilmoitusmenettely koskee ainoastaan tutkimuksen aikataulun muutosta ja aineisto, tutkimuksen tekijä tai tutkimuksen tavoite eivät muutu.

Tutkimusaineiston laajennuslupahakemus

Tutkimusaineiston laajennusesitys edellyttää uutta hakemusta ja tutkimussuunnitelmaa, joista on selvittävä, minkä tutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkimusaineistoa esitetään laajennettavaksi. Hakijan on toimitettava uudet asiakirjat ja aiemmin myönnetty tutkimuslupa lupaviranomaisen kirjaamoon. 

Hakijan on samalla ilmoitettava muutoksista tutkimuksen aikataulussa tai tutkimusryhmässä. Kaikki tutkimusaineistoa käsittelevät henkilöt toimittavat uuden salassapitositoumuksen.

Tutkijaryhmän täydennyslupahakemus

Hakija voi ilmoittaa tutkijaryhmän täydentymisestä tai muuttumisesta ilmoitusmenettelyllä, jollei jo myönnetyssä tutkimusluvassa toisin edellytetä. Ilmoituksen yhteydessä hakijan on toimitettava aiemmin myönnetty tutkimuslupa ja tutkijaryhmän uuden jäsenen salassapitositoumus lupaviranomaisen kirjaamoon. 

Tutkimusryhmän laajentaminen koskee ainoastaan tutkimusryhmän laajentamista eikä hakemus voi johtaa jo myönnetyn tutkimusluvan perusteella saadun aineiston hyödyntämiseen muissa tutkimuksissa.

Lasin läpi kuvattuna konstaapeli puhumassa radioon poliisiautossa.