Tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa -hero

Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa

Julkisuuslain mukaan viranomainen voi antaa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta varten.

Julkisuuslaissa tarkoitettu lupa voidaan antaa määräajaksi hakemuksessa yksilöityä tutkimusta varten. Viranomaisen on kirjattava tutkimuslupaan yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset ehdot ja rajaukset.

.

Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa

Tutkimuslupa

Tarvitset tutkimusluvan 

  • kun tutkimuksen aineistopyyntö kohdistuu poliisin henkilörekistereihin tai salassa pidettäviin asiakirjoihin, kuten ohjeet, määräykset, poliisitoiminnassa syntyneet asiakirjat ja muut viranomaisasiakirjat
  • jos keräät tai käsittelet poliisin tehtäviä koskevia tai työtehtävien yhteydessä saatuja tietoja, poliisin henkilöstöä tai muuten poliisiorganisaatiota koskevia tietoja 
  • kun tutkimuksesi edellyttää poliisin tukea tai resursseja; kuten virkamiesten työaika tai poliisin tilat ja välineet.

Tarvitset tutkimusluvan riippumatta siitä, millä menetelmällä keräät aineiston. Aineiston keräämisen menetelmiä ovat esimerkiksi

  • Kyselytutkimukset
  • Haastattelututkimukset
  • Rekisteritutkimukset
  • Asiakirjatutkimukset
  • Tilastointitehtävä (esimerkiksi silloin, kun aineiston tuottaminen edellyttää tietojen keräämistä poliisin eri järjestelmistä ja tietojen yhdistelemistä).

Et voi käsitellä, käyttää tai luovuttaa tutkimusluvan perusteella saamaasi tietoa muihin tutkimustarkoituksiin tai luovuttaa tietoja muille tahoille ilman luvan myöntäneen poliisiyksikön lupaa.

.

 

Tutkimuslupaan liittyvät käsitteet -haitarin johdanto

Tutkimuslupaan liittyvät käsitteet

Seuraavat käsitteet auttavat sinua laatimaan tutkimuslupahakemuksen ja kuvaamaan henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa. 

Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimustarkoituksissa saat tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut 
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut, tieteellinen tutkimus ja tietosuoja 

Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa -haitari määritelmistä