Näin haet tutkimuslupaa

Näin haet tutkimuslupaa

Poliisissa tutkimusluvan myöntävä poliisiyksikkö voi olla yksittäinen poliisilaitos, Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi tai Poliisiammattikorkeakoulu. Hae lupaa siitä poliisiyksiköstä, jonka asiakirjoihin, tietoihin tai henkilöstöön tutkimus kohdistuu.

Poliisihallitus käsittelee pääsääntöisesti sellaiset hakemukset, joissa tietopyyntö kohdistuu poliisin valtakunnallisissa henkilörekistereissä oleviin tietoihin tai asiakirjoihin, jotka ovat Poliisihallituksen laatimia tai hallussa taikka jos pyyntö kohdistuu useamman poliisilaitoksen asiakirjoihin, tietoihin tai henkilöstöön.

.

 

Hakemuksen löydät sivuiltamme

Tutkimuslupahakemusta koskeva kaavake on saatavilla sähköisessä muodossa Poliisi.fi verkkosivustolta. Täytä hakemus huolellisesti ja allekirjoita hakemus omakätisesti. Allekirjoita myös salassapitositoumus. Hakemukseen on aina liitettävä asianmukainen tutkimussuunnitelma, josta selviää aineiston käytön tieteelliset perusteet ja josta ilmenevät muut luvan käsittelemiseksi edellytetyt tiedot.

Lähetä omakätisesti allekirjoitettu tutkimuslupahakemus edellytettyine liitteineen sen poliisiyksikön kirjaamoon, josta haet tutkimuslupaa. Voit toimittaa hakemuksen joko sähköpostitse tai postitse. Muista huolehtia siitä, että toimitat asiakirjat poliisiyksikölle tietoturvallisesti.

Näin asia etenee

Tutkimuslupaprosessi ja sen vaiheet poliisissa ovat seuraavat:

  • Hakija toimittaa hakemuksen ja hakemuksen käsittelemiseksi edellytetyt liitteet lupaviranomaiselle.
  • Lupaviranomainen arvioi hakemuksen sisällön ja pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan. Lähtökohtaisesti mahdollisuus täydentää hakemusta varataan kerran.
  • Tutkimusluvan valmistelu viranomaisessa, valmisteluvaiheessa poliisissa voidaan käyttää sisäistä lausuntomenettelyä.
  • Päätöksen ja sen ehtojen laatiminen
  • Päätöksen toimittaminen hakijalle
  • Hakija esittää aineistopyynnöt tutkimuslupaan kirjatulla tavalla.
  • Hakija ja aineiston luovuttaja sopivat kustannuksista.
  • Aineiston poiminta ja toimittaminen hakijalle.


Tutkimuslupahakemuslomakkeen TO 07 löydät Lomakkeet -sivulta

Poliisiyksiköiden yhteystiedot

Hakemus ja liitteet -haitarin otsikko

Hakemus ja liitteet

Tutkimuslupahakemus ja liitteet -haitari