Näin haet tutkimuslupaa -sv

Så här ansöker du om forskningstillstånd

Den polisenhet som beviljar forskningstillstånd kan vara en polisinrättning, Polisstyrelsen, Centralkriminalpolisen eller Polisyrkeshögskolan. Ansök om tillstånd hos den polisenhet vars handlingar, uppgifter eller personal forskningen hänför sig till.

Polisstyrelsen handlägger i regel ansökningar där förfrågan gäller uppgifter eller handlingar i polisens riksomfattande personregister och som har upprättats eller innehas av Polisstyrelsen eller förfrågningar som gäller flera polisinrättningars handlingar, uppgifter eller personal.
 

.

 

Ansökan finns på vår webbplats

En elektronisk ansökningsblankett för forskningstillstånd finns på webbplatsen Poliisi.fi. Fyll i ansökan omsorgsfullt och underteckna den. Underteckna också sekretessavtalet. Till ansökan ska du alltid foga en aktuell forskningsplan, av vilken de vetenskapliga grunderna för användning av materialet och övriga uppgifter som behövs för handläggning av ansökan framgår.

Skicka den undertecknade ansökan om forskningstillstånd med obligatoriska bilagor till den polisenhets registratorskontor hos vilken du ansöker om forskningstillstånd. Du kan skicka ansökan per e-post eller post. Se till att du skickar handlingarna till polisenheten på ett informationssäkert sätt. Polisenheternas kontaktuppgifter finns bland annat på poliisi.fi (linkki yhteystiedot-sivulle).
 

Så här framskrider ärendet

Processen för polisens forskningstillstånd

  • Sökanden lämnar in en ansökan och nödvändiga bilagor till den till tillståndsmyndigheten.
  • Tillståndsmyndigheten bedömer ansökan och ber vid behov sökanden att komplettera den. I allmänhet kan ansökan kompletteras en gång.
  • Vid handläggningen av forskningstillståndet kan polisen tillämpa internt förfarande för utlåtanden.
  • Fattande av beslut och beslutsvillkor
  • Lämnande av beslut till sökanden
  • Sökanden framställer materialförfrågningar enligt forskningsbeslutet.
  • Sökanden och utlämnaren av materialet avtalar om kostnaderna.
  • Inhämtning av material och utlämnande av det till sökanden.
     

Ansökan om forskningstillstånd på sidan Blanketter (TO 07 sv)

Polisenheternas kontaktuppgifter

Hakemus ja liitteet -haitarin otsikko -sv

Ansökan och bilagor

Tutkimuslupahakemus ja liitteet -haitari -sv