Näin haet jatkolupaa tai tutkimusluvan laajentamista -sv

Så här ansöker du om förlängt eller utvidgat forskningstillstånd

Du kan ansöka om att förlänga eller utvidga ett beviljat forskningstillstånd.

Ansökan om förlängt tillstånd

Lämna in ett förslag till förlängt forskningstillstånd inklusive motivering till tillståndsmyndighetens registratorskontor. Bifoga forskningstillståndet som du vill förlänga.

Anmälningsförfarandet gäller endast ändringar av forskningens tidsschema och material, inte vem som utför forskningen eller forskningssyfte.

Ansökan om utvidgat forskningstillstånd

Ansökan om utvidgat forskningstillstånd förutsätter en ny ansökan och en ny forskningsplan, av vilken det ska framgå varför ett utvidgat forskningstillstånd föreslås. Sökanden ska lämna in de nya handlingarna och det tidigare forskningstillståndet till tillståndsmyndighetens registratorskontor. 

Sökanden ska samtidigt anmäla förändringar i tidsschemat för forskningsprojektet eller i forskargruppen. Alla personer som behandlar forskningsmaterialet ska lämna in ett nytt sekretessavtal.

Ansökan om tillstånd för komplettering av forskargruppen

Till ansökan ska sökanden foga det tidigare beviljade forskningstillståndet och sekretessförbindelse av nya forskare. Ansökan ska lämnas in till tillståndsmyndighetens registratorskontor.

Ansökan om utvidgning av forskargruppen kan inte gälla användning av material enligt det tidigare tillståndet i annan forskning.

Ansökan om forskningstillstånd på sidan Blanketter (TO 07 sv)

En konstapel talar i radiotelefon i en polisbil på ett foto som tagits genom vindrutan.