Navigointivalikko

Näin käytät henkilökorttia

Näin käytät henkilökorttia

Henkilökorttia käyttäessäsi huomioi, että

 • pienikin lapsi tarvitsee oman henkilökortin.
 • henkilökorttiin merkittyjen tietojen on oltava ajan tasalla. Nimenmuutoksen jälkeen et voi enää matkustaa henkilökortilla, jossa on aiempi nimi.
 • henkilökortti täytyy uusia, jos sinua ei enää tunnista siinä olevasta kuvasta. Tämä pätee lapsiinkin.
 • henkilöllisyyttä on suojeltava. Ilmoita heti poliisille, jos henkilökorttisi katoaa tai varastetaan.
 • et pääse läpi rajatarkastuksesta vanhentuneella etkä turmeltuneella henkilökortilla.
 • sinulla voi olla hallussasi vain yksi voimassa oleva henkilökortti. Kun sinulle luovutetaan uusi henkilökortti, vanha korttisi raukeaa, vaikka siihen merkittyä voimassaoloaikaa olisikin vielä jäljellä.

Näin käytät henkilökorttia - haitarit

Mitä teen, jos henkilökorttini katoaa tai se anastetaan?

Mitä teen, jos henkilökorttini katoaa tai se anastetaan?

Suojaa henkilöllisyytesi: Jos henkilökorttisi katoaa tai varastetaan, sinun täytyy ilmoittaa siitä poliisille. Tämä on erittäin tärkeää väärinkäytösten estämiseksi. Tee ilmoitus sähköisellä rikosilmoituslomakkeella tai käymällä poliisiasemalla. Kirjaa ilmoitukseen kattava selvitys henkilökortin katoamisesta. Jos korttisi katoaa ulkomailla, voi tehdä ilmoituksen Suomen edustustolle. Kun ilmoitus on tehty, voit hakea normaalisti uutta henkilökorttia.

Henkilökortti peruutetaan ja kuulutetaan: Poliisi kirjaa ilmoituksesi ja peruuttaa kadonneen tai anastetun henkilökorttisi. Henkilökortti etsintäkuulutetaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Peruutus on pysyvä: Et voi käyttää kadonneeksi tai anastetuksi ilmoitettua henkilökorttia eikä sitä voi myöhemmin enää palauttaa voimaan, vaikka se löytyisikin.

Ilmoita kadonnut tai anastettu henkilökortti sähköisellä rikosilmoituslomakkeella.

Henkilökortilla matkustaminen

Voit käyttää henkilökorttia eräissä maissa myös matkustusasiakirjana. Tavallisen matkustusoikeudellisen henkilökortin sirulle talletetaan 2.8.2021 alkaen sormenjäljet ja kasvokuva vastaavasti kuin passissa. Huomioithan, että matkustusoikeudettomalla henkilökortilla, alaikäisen matkustusoikeudettomalla henkilökortilla, ulkomaalaiselle myönnetyllä henkilökortilla ja väliaikaisella henkilökortilla ei voi matkustaa.

Voit matkustaa henkilökortilla seuraaviin maihin:

 • Alankomaat
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Espanja
 • Irlanti
 • Italia
 • Itävalta
 • Kreikka
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Malta
 • Portugali
 • Puola
 • Ranska
 • Romania
 • Saksa
 • San Marino
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sveitsi
 • Tšekki
 • Unkari
 • Viro

Henkilökortilla ei voi enää matkustaa Britanniaan 1.10.2021 alkaen, vaan matkustamiseen tarvitaan passi. Poikkeuksena tähän ovat ne EU-kansalaiset, joilla on EUSS-oleskelulupa, sekä rajatyöntekijät. Jos suunnittelet matkustavasi Britanniaan henkilökortilla, varmistathan kuulumisesi poikkeusryhmään ja muut vaadittavat kriteerit gov.uk -sivulta.

Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) ei tarvita matkustusasiakirjaa, mutta henkilön on aina vaadittaessa kyettävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja se, että hän on jonkin pohjoismaan kansalainen. 

Huomioithan, ettei ajokortissa ole vaadittavaa kansalaisuusmerkintää: ajokortin maatunnus (esim. FIN) määrittää ajokortin haltijan syntymäpaikan. 

Lue lisää ajokortista Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta.

Henkilökortin käyttö verkkoasioinnissa

Tavallisen henkilökortin ja ulkomaalaisen henkilökortin sirulla on kansalaisvarmenne, jolla voit kirjautua luotettavasti julkisen sektorin verkkopalveluihin. Alaikäisen matkustusoikeudettomassa henkilökortissa ei ole sirua, joten sillä ei voi kirjautua verkkopalveluihin.

Tarvitset sähköistä tunnistautumista varten kortinlukijan ja sirunlukuohjelmiston. 

Lue lisää aiheesta ja lataa ohjelmisto Digi- ja väestötietoviraston sivuilta Kansalaisvarmenne ja sähköinen henkilöllisyys.

Lukkiutuneen kansalaisvarmenteen avaaminen

Henkilökortin kansalaisvarmenne lukkiutuu, jos syötät väärän tunnusluvun monta kertaa peräkkäin. Voit avata lukkiutuneen kansalaisvarmenteen ja muodostaa uudet tunnusluvut aktivointitunnusluvun avulla.

Jos aktivointitunnusluku katoaa, voit tilata uuden aktivointitunnuslukukirjeen käymällä poliisiasemalla. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi käynnin yhteydessä. Aktivointitunnusluku toimitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen viikon kuluessa tilauksesta.

Aktivointitunnusluvun saatuasi voit avata lukkiutuneet tunnuslukusi kortinlukijaohjelmiston avulla.

Lataa ohjelma ja lue lisäohjeet lisätietoineen Digi- ja väestötietoviraston sivuilta Kansalaisvarmenne ja sähköinen henkilöllisyys.

Henkilökortin siru

Matkustusoikeudellinen henkilökortti sisältää kansalaisvarmenteen lisäksi matkustusoikeuteen liittyviä toimintoja. Suomea sitoo Euroopan unionin asetus, joka edellyttää kasvokuvan ja sormenjälkien tallentamista 2.8.2021 tai sen jälkeen myönnetyn matkustusoikeudellisen henkilökortin sirulle. Siru noudattaa kansainvälistä standardia, jonka on laatinut YK:n alaisuudessa toimiva Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO.

Sirulle on tallennettu samat tiedot, jotka ovat näkyvissä kortin pinnassa: kasvokuva, henkilötiedot ja henkilökortin tiedot. Lisäksi sirulla on sormenjäljet, jotka eivät ole näkyvissä henkilökortin pinnassa. 

Suomen uudet henkilökortit täyttävät kaikki ICAO:n ja EU:n turvavaatimukset. Tämän lisäksi Suomen henkilökorteissa on kaikki standardin mahdollistamat vapaavalintaiset lisäturvaominaisuudet. Sirulla olevat tiedot on suojattu tehokkaasti väärinkäyttöä vastaan, minkä lisäksi niissä on Suomen valtion sähköinen allekirjoitus, joka takaa, että sirulla on vain henkilökortin myöntäneen viranomaisen tallentamia tietoja.

Mikrosiru ja sen antenni on upotettu henkilökortin sisään. Niiden ansiosta henkilökortin tiedot voidaan lukea langattomasti erityisellä sirunlukulaitteella. Sirulla ei ole omaa virtalähdettä, vaan se saa energiansa antennin välityksellä lukulaitteesta. Tästä johtuen lukuetäisyys on hyvin lyhyt.

Suomen henkilökorttien ominaisuudet

On tärkeää varmistua siitä, että tunnistamistarkoituksessa esitetty asiakirja on aito. Poliisin myöntämiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja ovat passit ja henkilökortit, ja molemmista on voimassa useita erilaisia versioita. Asiakirjojen ulkoasuun ja turvatekijöihin tulee säännöllisesti muutoksia ja päivityksiä. Uuden henkilökorttimallin julkaisu ei vaikuta vanhojen henkilökorttimallien voimassaoloon.

Suomalaisia ja eurooppalaisia matkustus- ja henkilöllisyysasiakirjamalleja voit hakea kattavasti Euroopan neuvoston aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen hakemistosta.

Tutustu henkilökortin ominaisuuksiin

Tutustu henkilökorttien ominaisuuksiin (13.3.2023 alkaen myönnetyt mallit)

Mitä teen, jos henkilökorttini katoaa tai se anastetaan? -haitarit

Henkilökortin peruuttaminen

Henkilökortin peruuttaminen

Henkilökortti peruutetaan aina, jos se ilmoitetaan kadonneeksi tai anastetuksi. Henkilökortti voidaan peruuttaa myös muista syistä, jotka on lueteltu alempana sivuilla. 
Henkilökortti peruutetaan, jos

 • se on kadonnut tai anastettu.

Henkilökortti voidaan peruuttaa, jos

 • kortin haltija sitä pyytää.
 • alaikäiselle on myönnetty henkilökortti, joka edellyttää huoltajien suostumusta, ja huoltaja peruu suostumuksensa.
 • hakijalle on myönnetty ulkomaalaisen henkilökortti ja kortinhaltijan oleskelulupa, oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelukortti peruutetaan tai kortinhaltija karkotetaan maasta.
 • se on turmeltunut.
 • sen merkintöjä on muutettu.
 • sitä käyttää oikeudettomasti joku muu kuin se, jolle se on myönnetty.
 • varmenteen tietoja on muutettu.
 • korttiin on liitetty sairausvakuutustiedot mutta kortin haltija ei ole enää sairausvakuutettu Suomessa. Nykyään henkilökorttiin ei enää merkitä sairausvakuutustietoja.

Henkilökortin haltijalla voi olla vain yksi voimassa oleva henkilökortti kerrallaan. Kun uusi henkilökortti luovutetaan, edellinen henkilökortti raukeaa, jos sen voimassaoloaikaa on vielä jäljellä.

Miksi Suomen henkilökortti on voimassa vain viisi vuotta?

Miksi Suomen henkilökortti on voimassa vain viisi vuotta?

Nykyistä pidempi voimassaoloaika heikentäisi henkilökortin haltijan tunnistettavuutta passikuvasta sekä vaarantaisi sirun tietoturvan ja kortin turvaominaisuuksien ajantasaisuuden.