Navigeringsmeny

Så här använder du identitetskortet

Så här använder du identitetskortet

Observera när du använder ditt identitetskort att

 • även ett litet barn behöver ett eget identitetskort.
 • uppgifterna på identitetskortet ska vara uppdaterade. Om du har bytt namn kan du inte längre resa med ett identitetskort med ditt tidigare namn.
 • identitetskortet måste förnyas om det inte går att identifiera dig på fotot. Detta gäller även barn.
 • identiteten måste skyddas. Anmäl genast till polisen om du tappat bort ditt identitetskort eller om det blivit stulet.
 • du inte kan passera gränskontrollen med ett gammalt eller skadat identitetskort.
 • du kan ha endast ett giltigt identitetskort. När du får ett nytt identitetskort förfaller det gamla kortet även om giltighetstiden på kortet inte har löpt ut.

Så här använder du identitetskortet - haitarit

Vad ska jag göra om jag tappar mitt identitetskort eller om det blir stulet?

Vad ska jag göra om jag tappar mitt identitetskort eller om det blir stulet?

Skydda din identitet: Om du tappar ditt identitetskort eller om det blir stulet måste du anmäla detta till polisen. Detta är mycket viktigt för att förhindra missbruk. Lämna in din anmälan med en elektronisk blankett för brottsanmälan eller besök polisstationen. Redogör grundligt i anmälan hur identitetskortet har förkommit. Om ditt identitetskort förkommer utomlands, kan du lämna in din anmälan till Finlands beskickning. När du gjort en anmälan kan du ansöka om ett nytt identitetskort på normalt sätt.

Identitetskortet dras in och efterlyses: Polisen registrerar din anmälan och drar in ditt förkomna eller stulna identitetskort. Identitetskortet efterlyses både i hemlandet och internationellt.

Indragningen är permanent: Du kan inte använda ett identitetskort som anmälts som förkommet eller stulet och det kan inte göras giltigt på nytt, även om du skulle hitta det.

Anmäl förkommet eller stulet identitetskort med elektronisk blankett för brottsanmälan.

Att resa med identitetskort

I vissa länder kan du också använda identitetskortet som resedokument. Från och med den 2 augusti 2021 kommer fingeravtryck och en ansiktsbild att lagras på chippet på ett identitetskort med rätt att resa på samma sätt som på ett pass. Observera att det inte är möjligt att resa med alla identitetskort: man inte kan resa med ett identitetskort utan rätt att resa, identitetskort för minderårig utan rätt att resa, identitetskort för utlänning eller temporärt identitetskort.

Du kan resa med identitetskortet till följande länder:

 • Nederländerna
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Spanien
 • Irland
 • Italien
 • Österrike
 • Grekland
 • Kroatien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Malta
 • Portugal
 • Polen
 • Frankrike
 • Rumänien
 • Tyskland
 • San Marino
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Schweiz
 • Tjeckien
 • Ungern
 • Estland

Från och med den 1 oktober 2021 går det inte längre att resa till Storbritannien med identitetskort, utan man måste ha ett pass. Ett undantag är EU-medborgare som har det uppehållstillståndet via EU Settlement Scheme och gränsarbetare. Om du planerar att resa till Storbritannien med ett identitetskort, försäkra dig om att du hör till undantagsgrupperna och kontrollera även andra krav.

I de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Island) behövs inget resedokument, men personen måste alltid vid uppmaning kunna bevisa sin identitet och att hen är medborgare i ett nordiskt land. 

Observera att körkortet inte har den markering om medborgarskap som krävs: landssymbolen på körkortet (t.ex. FIN) anger körkortsinnehavarens födelseort. 

Läs mer om körkort på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Användning av identitetskort i elektronisk tjänst

På ett vanligt identitetskort och identitetskort för utlänning finns ett medborgarcertifikat som du kan identifiera dig med på ett tillförlitligt sätt i webbtjänster i den offentliga sektorn. Identitetskort för minderårig utan rätt att resa innehåller inget chip, så man kan inte identifiera sig med det i webbtjänster.

För elektronisk identifiering behöver du en kortläsare och ett kortläsarprogram. 

Läs mer och ladda ner program på webbplatsen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Medborgarcertifikat och elektronisk identitet.

Upplåsning av ett spärrat medborgarcertifikat

Identitetskortets medborgarcertifikat spärras om du matar in fel kod flera gånger. Du kan låsa upp ett spärrat medborgarcertifikat och skapa nya koder med hjälp av en aktiveringskod.

Om du tappar bort aktiveringskoden kan du beställa ett nytt brev med aktiveringskod genom att besöka polisstationen. Du ska bevisa din identitet vid besöket. Aktiveringskoden skickas inom en vecka till adressen som du uppgett.

När du fått aktiveringskoden kan du öppna de spärrade koderna med hjälp av kortläsarprogrammet.

Ladda ner programmet och läs ytterligare anvisningar på webbplatsen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Medborgarcertifikat och elektronisk identitet.

Chippet i identitetskortet

Förutom ett medborgarcertifikat innehåller identitetskortet med rätt att resa funktioner med anknytning till rätten att resa. Finland är bundet av en EU-förordning som kräver att ansiktsbilden och fingeravtrycken lagras i chippet på ett identitetskort som utfärdats den 2 augusti 2021 eller senare. Chippet följer en internationell standard som utarbetats av Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO, som är underställd FN.

Samma information som visas på kortets yta har lagrats på chippet: ansiktsbild, personuppgifter och identitetskortets uppgifter. Dessutom innehåller chippet fingeravtryck som inte syns på identitetskortets yta. 

Finlands nya identitetskort uppfyller alla ICAO:s och EU:s säkerhetsföreskrifter. Dessutom har de finska identitetskorten alla valfria säkerhetsdetaljer som standarden tillåter. Uppgifterna på chippet är effektivt skyddade mot missbruk och dessutom innehåller de en elektronisk signatur från finska staten som garanterar att chippet endast innehåller uppgifter som lagrats av den myndighet som utfärdat identitetskortet.

Mikrochippet och dess antenn är inbäddade i identitetskortet. De gör det möjligt att läsa identitetskortets uppgifter trådlöst med en särskild chippavläsare. Chippet har ingen egen kraftkälla, utan får sin energi från avläsaren, via antennen. Därför är avläsningsavståndet mycket kort.

Identitetskortens egenskaper i Finland

Det är viktigt att försäkra sig om att ett dokument för identifiering är äkta. Pass och identitetskort är båda identifieringsdokument som beviljas av polisen, och det finns flera olika giltiga versioner av dem båda. Dokumentens utseende och säkerhetsfaktorer uppdateras och ändras regelbundet. Publiceringen av nya modeller av identitetskort inverkar inte på giltigheten för gamla identitetskort.

Du hittar modeller på finska och europeiska rese- och identifieringsdokument på Europeiska rådets offentliga register över äkta resehandlingar.

Bekanta dig med funktionerna i ett ID-kort

Bekanta dig med funktionerna hos finska ID-kort (modeller som utfärdats från och med 13.3.2023)

Vad ska jag göra om jag tappar mitt identitetskort eller om det blir stulet? -haitarit

Indragning av identitetskort

Indragning av identitetskort

Ett identitetskort dras alltid in om det anmälts som förkommet eller stulet. Identitetskortet kan också dras in av andra orsaker, som anges nedan. 

Identitetskortet dras in om

 • det har försvunnit eller stulits.

Ett pass kan dras in om

 • kortets innehavare ber om det.
 • en minderårig har beviljats identitetskort, vilket förutsätter samtycke av vårdnadshavare, och om vårdnadshavaren tar tillbaka sitt samtycke.
 • sökande har beviljats identitetskort för utlänning och innehavarens uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt eller uppehållskort dras in eller om kortinnehavaren utvisas ur landet.
 • det har skadats.
 • märkningarna har ändrats.
 • det används utan rätt av någon annan än den som det beviljats för.
 • uppgifterna i certifikatet har ändrats.
 • sjukförsäkringsuppgifter har kopplats till kortet, men innehavaren av kortet är inte längre sjukförsäkrad i Finland. Nuförtiden markerar man inte längre sjukförsäkringsuppgifter på identitetskort.

Innehavaren av identitetskort kan endast ha ett giltigt identitetskort i taget. När ett nytt identitetskort utfärdas förfaller det gamla om dess giltighetstid ännu inte har gått ut.

Miksi Suomen henkilökortti on voimassa vain viisi vuotta? sv

Varför gäller det finländska identitetskortet bara i fem år?

En längre giltighetstid skulle göra det svårare att identifiera innehavaren av identitetskortet samt äventyra datasäkerheten för chipet och säkerhetsegenskaperna för kortet.