Näin käytät passia

Näin käytät passia

Passia käyttäessäsi huomioi, että

  • pienikin lapsi tarvitsee oman passin.

  • passiin merkittyjen tietojen on oltava ajan tasalla. Nimenmuutoksen jälkeen et voi enää matkustaa passilla, jossa on aiempi nimi.

  • passi täytyy uusia, jos sinua ei enää tunnista siinä olevasta kuvasta. Tämä pätee lapsiinkin.

  • henkilöllisyyttä on suojeltava. Ilmoita heti poliisille, jos passisi katoaa tai varastetaan.

  • et pääse läpi rajatarkastuksesta vanhentuneella etkä turmeltuneella passilla.

Näin käytät passia - haitarit

Mitä teen, jos passini katoaa tai se anastetaan?

Mitä teen, jos passini katoaa tai se anastetaan?

Suojaa henkilöllisyytesi: Jos passisi katoaa tai varastetaan, sinun täytyy ilmoittaa siitä poliisille. Tämä on erittäin tärkeää väärinkäytösten estämiseksi. 

Tee ilmoitus sähköisellä rikosilmoituslomakkeella tai käymällä poliisiasemalla. Kirjaa ilmoitukseen kattava selvitys passin katoamisesta. Jos passisi katoaa ulkomailla, voi tehdä ilmoituksen Suomen edustustolle. 

Kun ilmoitus on tehty, voit hakea normaalisti uutta passia.

Passi peruutetaan ja kuulutetaan: Poliisi kirjaa ilmoituksesi ja peruuttaa kadonneen tai anastetun passisi. Passi etsintäkuulutetaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Peruutus on pysyvä: Et voi käyttää kadonneeksi tai anastetuksi ilmoitettua passia eikä sitä voi myöhemmin enää palauttaa voimaan, vaikka se löytyisikin.

Ilmoita kadonneesta passista sähköisellä rikosilmoituslomakkeella.

Suomen passien ominaisuudet

Suomen passien ominaisuudet

On tärkeää varmistua siitä, että tunnistamistarkoituksessa esitetty asiakirja on aito. Poliisin myöntämiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja ovat passit ja henkilökortit, ja molemmista on voimassa useita erilaisia versioita. Asiakirjojen ulkoasuun ja turvatekijöihin tulee säännöllisesti muutoksia ja päivityksiä. Uuden passimallin julkaisu ei vaikuta vanhojen passimallien voimassaoloon.

Suomalaisia ja eurooppalaisia matkustus- ja henkilöllisyysasiakirjamalleja voit hakea kattavasti Euroopan neuvoston aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen hakemistosta.

Tutustu tavallisen Suomen passin ominaisuuksiin

Tutustu Suomen passien ominaisuuksiin (13.3.2023 alkaen myönnetyt mallit)

Suomen passien ominaisuudet - haitarit fi

Passin peruuttaminen

Passin peruuttaminen 

Passi peruutetaan aina, jos se ilmoitetaan kadonneeksi tai anastetuksi. Se voidaan peruuttaa myös muista syistä, jotka on lueteltu alempana sivuilla. 

Passin peruuttaa poliisilaitos tai muu passin myöntänyt viranomainen. Peruutettu passi otetaan viranomaisen haltuun.

Passinhaltijalla voi normaalisti olla vain yksi voimassa oleva passi kerrallaan. Kun uusi passi luovutetaan, edellinen passi raukeaa, jos sen voimassaoloaikaa on vielä jäljellä.

Passin peruuttaminen - haitarit

Näin käytät passia - kuva oikeaan palstaan

Tavallisen Suomen passin kansi.

Tiedätkö, miksi Suomen passi on voimassa vain viisi vuotta?

Tiedätkö, miksi Suomen passi on voimassa vain viisi vuotta?

Nykyistä pidempi voimassaoloaika heikentäisi passinhaltijan tunnistettavuutta passikuvasta sekä vaarantaisi sirun tietoturvan ja passikirjan turvaominaisuuksien ajantasaisuuden.