Navigeringsmeny

Så använder du ditt pass

Så använder du ditt pass

Observera detta när du använder ditt pass

  • även ett litet barn ska ha ett eget pass.

  • uppgifterna i ditt pass ska vara uppdaterade. Du kan inte resa med ett pass som har ditt gamla namn, om du bytt namn.

  • du måste förnya passet om det inte går att identifiera dig från passfotot. Detta gäller även barn.

  • skydda din identitet. Anmäl till polisen omedelbart, om du tappat bort ditt pass eller om det blivit stulet.

  • du kan inte passera gränskontrollen om du har ett gammalt eller skadat pass.

Så använder du ditt pass - haitarit

Vad ska jag göra om jag tappar mitt pass eller om det blir stulet?

Vad ska jag göra om jag tappar mitt pass eller om det blir stulet?

Skydda din identitet: Om du tappar ditt pass eller om det blir stulet måste du anmäla detta till polisen. Detta är mycket viktigt för att förhindra missbruk. 

Lämna in din anmälan med en elektronisk blankett för brottsanmälan eller besök polisstationen. Redogör grundligt för hur passet förkommit. Om ditt pass förkommer utomlands, kan du lämna in din anmälan till en finsk beskickning. 

Då du gjort en anmälan kan du ansöka om ett nytt pass på normalt sätt.

Passet dras in och efterlyses: Polisen registrerar din anmälan om ditt förkomna eller stulna pass. Passet efterlyses både i hemlandet och internationellt.

En indragning är varaktig: Även om du skulle hitta ditt pass kan du inte längre använda det eller få det giltigt på nytt, om det anmälts som förkommet eller stulet.

Anmäl ett förkommet pass med den elektroniska blanketten.

Egenskaper hos det finska passet

Egenskaper hos det finska passet

Försäkra dig om att ditt legitimationsdokument är äkta. Pass och identitetskort, som båda är legitimationsdokument, ges ut av polisen. Det finns flera olika giltiga versioner av dem båda. Dokumentens yttre och deras säkerhetsdetaljer uppdateras och ändras regelbundet. Utgivningen av en ny passmodell inverkar inte på giltighetstiden för gamla pass.

Du hittar modeller på finska och europeiska rese- och legitimationsdokument på Europeiska rådets offentliga register över äkta resehandlingar.

Funktionerna i ett vanligt finskt pass

Upptäck funktionerna hos finska pass (modeller utfärdade från och med 13.3.2023)

Suomen passien ominaisuudet - haitarit sv

Indragning av pass

Indragning av pass

Ett pass dras alltid in om det anmälts som förkommet eller stulet. Det kan också dras in av andra orsaker, som anges nedan. 

Ett pass dras in av polisinrättningen eller av den myndighet som utfärdat passet. Det indragna passet omhändertas av myndigheterna.

Passinnehavaren kan normalt endast ha ett giltigt pass åt gången. Då ett nytt pass utfärdas förfaller det gamla, om dess giltighetstid ännu inte har gått ut.

Indragning av pass - haitarit

Näin käytät passia - kuva oikeaan palstaan sv

Bild på ett finskt passomslag.

Vet du varför ett finskt pass gäller i högst fem år?

Vet du varför ett finskt pass gäller i högst fem år?

Därför att en längre giltighetstid än den vi har nu skulle göra det svårare att identifiera passinnehavaren på passfotot och äventyra chipsets och passets aktuella datasäkerhet.