Passi alaikäiselle

Passi alaikäiselle

Lapsikin tarvitsee oman passin. Alaikäisen hakemukseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Lapselle oma passi: Pienikin lapsi tarvitsee oman passin. Voit täyttää alaikäisen hakemuksen verkossa samalla tavalla kuin täysi-ikäisenkin, mutta hänen on useimmissa tapauksissa käytävä poliisiasemalla tunnistettavana.

Sormenjäljet: Alle 12-vuotiaalta ei oteta sormenjälkiä. Jokaisen passinhakijan täytyy käydä poliisiasemalla tunnistettavana, jos sormenjälkiä ei ole aiemmin otettu passia varten, ja tästä syystä käynti tarvitaan aina, jos hakija on ollut edellistä passia haettaessa alle 12-vuotias. Näin on siinäkin tapauksessa, että hakija on edelleen alle 12-vuotias. Lapsen tunnistamiseen paneudutaan erityisen huolellisesti, koska kasvonpiirteet muuttuvat alaikäisellä nopeasti.

Asiointi poliisiasemalla

Hakija aina mukaan: Poliisiasemalla asioitaessa alaikäisen hakijan on oltava henkilökohtaisesti paikalla, vaikka hän olisi vasta vauva.

Huoltaja mukaan: Jos hakija on alle 15-vuotias, ainakin yhden huoltajan on oltava mukana. 15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi asioida poliisiasemalla ilman huoltajiaan, jos hänellä on huoltajilta kirjallinen suostumus ja hänen henkilöllisyydestään voidaan varmistua.

Lapsen henkilöllisyyden todistaminen: Lapsen henkilöllisyys todistetaan lähtökohtaisesti passilla tai henkilökortilla. Jos niitä ei ole, hänet pyritään tunnistamaan muilla keinoin. Tarvittaessa alaikäinen voidaan tunnistaa huoltajan tunnistamisen kautta.

Huoltajien suostumukset

Alaikäisen hakemukseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Verkossa tehty hakemus: Huoltajat voivat antaa suostumuksensa verkossa tai toimittaa ne paperilla poliisiasemalle. Hakemuksen tekevä huoltaja antaa suostumuksensa suoraan hakemukseen. Muut huoltajat voivat vastata suostumuspyyntöön kirjautumalla poliisin verkkopalveluun. Suostumuksen voi myös käydä antamassa henkilökohtaisesti poliisiasemalla.

Poliisiasemalla tehty hakemus: Jos hakemuksen tekee lupatiskillä, läsnä olevat huoltajat voivat antaa suostumuksensa suullisesti. Ne huoltajat, jotka eivät ole läsnä, toimittavat suostumuksensa kirjallisesti. 

Lataa suostumuslomakkeen pohja: Suostumuslomake.

Jos suostumusta ei anneta: Passi voidaan myöntää ilman toisen huoltajan suostumusta vain erityisestä syystä, jos joltakin huoltajalta ei matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi voida saada suostumusta.

Passi voidaan myöntää alaikäiselle, vaikka huoltaja ei antaisi suostumustaan, jos passin antamatta jättäminen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajan suostumusta viedä toiseen valtioon muutoin kuin tilapäisesti.

Hakija aina mukaan

Hakija aina mukaan

Poliisiasemalla asioitaessa alaikäisen passinhakijan on oltava henkilökohtaisesti paikalla, vaikka hän olisi vasta vauva.

Passialaikäiselle oikea palsta kuva

Poliisin lupatyöntekijä ojentaa passin asiakkaalle lupapalvelupisteellä.