Poliisin arvot

Poliisin arvot

Arvot ovat tärkeinä pitämiämme asioita, jotka ohjaavat jokapäiväisessä työssä tehtäviä valintoja. Arvojamme ovat palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Palvelu

Poliisi tarjoaa perusturvallisuutta kaikille kansalaisille. Palvelemme asiakkaitamme ja asiakastyytyväisyys on tärkeimpiä mittareitamme. 

Oikeudenmukaisuus

Poliisi on luotettava ja lahjomaton. Toimimme esimerkkinä muille niin virkatehtävissä kuin yksityiselämässä. Kohtelemme kaikkia henkilöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. 

Osaaminen

Poliisin toimintaympäristö ja -menetelmät muuttuvat jatkuvasti ja jatkuva uuden oppiminen on edellytys työstä suoriutumiselle. Jokaisen työpanoksella on merkitystä työyhteisössä. 

Henkilöstön hyvinvointi

Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö saa aikaan tuloksia. Vaikutamme itse positiiviseen ja kannustavaan ilmapiiriin, yhdessä tekemiseen ja omaan työkykyymme. Arvostamme työkavereitamme. Johtaminen on ammattitaitoista. 

Poliisin arvot -kuva

Järven rannalla kaksi haalariasuista konstaapelia katsoo järvelle. Aurinko on laskemassa, ympärillä kesäinen luonto.