Toiminnan yleiset periaatteet -hero

Toiminnan yleiset periaatteet

Poliisi on näkyvä osa yhteiskuntaa ja meillä on merkittävä rooli kansalaisten turvallisuuden tunteen ylläpitämisessä. Meihin myös luotetaan.  

Julkisen vallan käyttäminen asettaa vaatimuksia sille, miten käyttäydymme. Toiminnan yleiset periaatteet koskevat koko henkilöstöämme; niin virkapukuisia poliiseja kuin monipuolisissa muissa tehtävissä toimivia työntekijöitämme.

Vierailupukuun pukeutuneet poliisit rivistöissä eettisen valan antamista varten valajuhlassa. Selät kameraan, hartiat linjassa.

Poliisi kunnioittaa perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia

Poliisi kunnioittaa perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia

Toimivaltuuksia käyttäessään poliisin on valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista. Toimenpiteiden on oltava puolustettavia suhteessa tehtävän tärkeyteen, vaarallisuuteen ja kiireellisyyteen, tavoiteltavaan päämäärään, toimenpiteen kohteena olevan henkilön käyttäytymiseen, ikään, terveyteen ja muihin vastaaviin häneen liittyviin seikkoihin sekä muihin tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.

Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin.

Vaikka poliisitoiminta perustuu lakiin, poliisin työ ei kuitenkaan ole vain mekaanista lain noudattamisen valvontaa, vaan myös arjen turvaamista ja yksilöiden oikeuksien kunnioittamista.

Poliisitoiminnassa noudatettavat arvot ja hyvät toimintatavat sisältyvät poliisin eettiseen valaan.

Jokaisella poliisilla on virkamerkki, joka on pidettävä mukana ja tarvittaessa tai vaadittaessa esitettävä silloin, kun se on virkatehtävää vaarantamatta mahdollista.


Näin tunnistat poliisin