Navigointivalikko

Poliisin korruptionvastainen toimintapolitiikka

Poliisin korruptionvastainen toimintapolitiikka

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Useimmiten kysymys on taloudellisesta edusta. Korruptio voidaan jakaa taloudelliseen korruptioon ja eettiseen korruptioon. Taloudellisella korruptiolla tarkoitetaan tyypillisimmin lahjonnan eri muotoja. Tyypillisin tilanne lienee lahjuksen ottaminen, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan virkamiehen toimintaan esimerkiksi lahjuksen antajaa koskevassa päätöksenteossa.

Eettisellä korruptiolla taas tarkoitetaan sellaista vaikutus- tai harkintavallan väärinkäyttöä, johon ei sisälly taloudellista motiivia. Tällaiseksi luokitellaan esimerkiksi sellainen nepotismi eli sukulaisen suosiminen, johon ei liity suoran taloudellisen edun tavoittelua. Korruption määritelmä poliisin toimintapolitiikassa käsittää sekä taloudellisen korruption että eettisen korruption, koska poliisi torjuu kaikenlaista korruptiota.

Poliisihallitus on vahvistanut (päätös POL-2024-20460) seuraavat poliisin korruptionvastaisen toimintapolitiikan periaatteet koko hallinnossa noudatettaviksi:

Korruptionvastaisen toiminnan prosessikappale

 1. Luottamus poliisiin pysyy korkeana

  Toimimme puolueettomasti ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lakia sekä eettistä valaa, eettistä koodistoa ja poliisin arvoja (etiikkaa).

 2. Poliisissa on korruption suhteen nollatoleranssi

  Emme hyväksy korruptiota missään muodossa, ja torjumme korruptiota ennalta estävästi muun muassa ohjein ja määräyksin sekä etiikkaa toiminnassamme painottaen.

 3. Tiedostamme, tunnistamme ja hallitsemme korruptioriskit

  Olemme sisällyttäneet korruptioriskit osaksi poliisin riskienhallintaa. Huolehdimme koulutuksen ja viestinnän keinoin, että henkilöstömme tunnistaa väärinkäytökset ja korruptiiviset piirteet sekä tuntee menettelyn, miten näistä ilmoitetaan.

 4. Mahdollistamme väärinkäytösten paljastumisen sekä niistä ilmoittamisen

  Henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä ja esimiehillä on lisäksi velvollisuus puuttua väärinkäytöksiin. Olemme ottaneet käyttöömme sisäisen ilmoituskanavan, jonka koko organisaatiomme tuntee. Varmistamme poliisirikosten tehokkaan tutkinnan keskitetyn tutkintajärjestelyn kautta.

 5. Havaitessamme korruptiivisia piirteitä ryhdymme välittömiin toimenpiteisiin

  Kehitämme sisäistä valvontaa jatkuvasti ja viestimme siitä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Arvioimme systemaattisesti poliisin kykyä torjua korruptiota ja raportoimme siitä osana sisäistä valvontaa.

Poliisin korruptionvastainen toimintapolitiikka websisältö2

Tavoite

Luottamus poliisin pystyy korkeana, emme hyväksy korruptiota sen missään muodossa.

Tulevaisuuden tavoitetila

Arvojemme mukaisesti toimien olemme tulevaisuudessakin korkean luottamuksemme arvoisia.

Toiminnan yleiset periaatteet