Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Poliisin työtä ohjaavat lait, minkä lisäksi arvot ja eettinen koodisto ovat pohja tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle.  

Kohtelemme sekä asiakkaita että kollegoita samanarvoisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai taustastaan. Emme hyväksy työyhteisössämme syrjintää tai häirintää millään perusteella ja puutumme viipymättä mahdollisiin tapauksiin. 

Poliisin vahvuus ovat erilaiset taustat ja osaaminen

Poliiseiksi kannustetaan ja toivotaan kaikkiin väestöryhmiin kuuluvia henkilöitä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan poliisikoulutuksen alusta alkaen. Koulutettavia asioita tarkastellaan lähtökohtaisesti eettisten periaatteiden kautta. 

Poliisissa suuri vahvuus ovat erilaisista taustoista tulevat ihmiset ja monenlainen osaaminen. Meillä ei ole eri sukupuolille rajattuja työtehtäviä tai tehtäviä, joihin ei omalla aktiivisuudella, motivaatiolla ja ammattitaidolla voisi päästä. Kannustamme kaikkia kehittymään työssään ja osallistumaan koulutuksiin. Haluamme hyödyntää henkilöstömme osaamisen, myös aiemmin hankitun, parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä virkanimikkeestä tai työtehtävistä riippumatta kaikki osallistuvat työilmapiirin ja yhteisen viihtyvyyden ylläpitämiseen. 

Tasa-arvon eteen tehdään jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä

Poliisissa toimii valtakunnallinen työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä, seurata ja kehittää valtakunnallisesti poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita. 

Työryhmä on laatinut poliisin valtakunnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Suunnitelmassa on määritetty tulevien vuosien tavoitteet sekä kerrotaan, mitä toimenpiteitä poliisihallinnossa tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023 on vahvistettu toukokuussa 2021.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -kuva

Kuljettajan ikkunan läpi kuvattuna kaksi haalariasuista konstaapelia autossa, katseet eteen. Matkustajan paikalla olevalla on radion mikrofoni kädessä.