Poliisin arvot sv

Polisens värderingar

Värderingarna är faktorer som vi sätter värde på och som styr de val vi gör i det dagliga arbetet. Våra värderingar är service, rättvisa, kunnande och personalens välbefinnande.

Service

Polisen skapar grundtrygghet för alla medborgare.  Vi betjänar våra kunder och kundnöjdheten är en av våra viktigaste indikatorer. 

Rättvisa

Polisen är tillförlitlig och omutlig.  Vi handlar exemplariskt både i tjänsteuppdrag och i privatlivet. Vi bemöter alla jämlikt och likvärdigt. 

Kunnande

Polisens verksamhetsmiljö och -metoder förändras ständigt och för att klara av arbetet är det viktigt att vi hela tiden lär oss nytt. Allas arbetsinsats är viktig i arbetsgemenskapen. 

Personalens välbefinnande

När personalen är motiverad och mår bra föds resultat. Vi påverkar själva uppkomsten av en positiv och uppmuntrande atmosfär, gemensamt handlande och vår egen arbetsförmåga. Vi sätter värde på våra arbetskamrater. Ledarskapet är av hög kvalitet. 

Poliisin arvot -kuva sv

Vid sjöns strand står två poliser i overall och tittar ut över sjön. Solen går ner, omgiven av sommarnatur.