Murupolku

Navigointivalikko

Katsauksia ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta

Katsauksia ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomukset vuosilta 2011–2019 sekä muut vanhemmat julkaisut ovat tilattavissa sähköpostilla osoitteesta kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomukset

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023

Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2022

Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2022

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2021

Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2021

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2020

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit, 2022

Money Laundering and Terrorist Financing Indicators, 2022

Rahanpesuindikaattorit, 2021

Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä

Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä – Törkeät rahanpesutuomiot Helsingin hovioikeudessa 2019–6/2022

Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 2017-2018 – Törkeät rahanpesutuomiot käräjäoikeuksissa 2017 ja 2018

Terrorismin rahoituksen torjunta

Tiivistelmä Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteistä -selvityksestä 26.4.2021

Tiivistelmä Terrorismin rahoittamiseen liittyvät tuomiot Euroopassa 2015–2020 -selvityksestä 26.4.2021

Black Wallet -hanke

Suomen ja Ruotsin Rahanpesun selvittelykeskukset toteuttivat yhdessä muiden asianomaisten viranomaisten kanssa EU:n rahoittaman Black Wallet -hankkeen, jonka tarkoituksena oli tunnistaa terrorismin rahoituksen ja rahanpesun riskejä FinTech-sektorilla. Hankkeen puitteissa kehitettiin ja tuotettiin useita eri julkaisuja ja opaskirjoja sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.  Black Wallet -hanke edisti julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä edesauttamalla markkinoilla esiintyvien terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun riskien tunnistamista sekä kehittämään riskejä vähentäviä toimenpiteitä.

Projektin tuottama viranomaisille suunnattu materiaali löytyy Europolin ylläpitämältä Europol Platform for Experts -alustalta. 

Kaksivuotinen hanke ajoittui 3/2019 - 2/2021 aikavälille, ja on huomioitavaa, että hankkeen lopputuotteiden sisältö on koottu kyseisellä aikavälillä. 

Black Wallet -hankkeen julkaisut ovat englanninkielisiä.