Länkstig

Navigeringsmeny

Katsauksia ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta -SV

Översikter och rapporter om bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

 

Black Wallet -projekt

Centralerna för utredning av penningtvätt i Finland och Sverige genomförde tillsammans med andra berörda myndigheter det EU-finansierade projektet Black Wallet. Syftet var att identifiera de risker för finansiering av terrorism och för penningtvätt som finns inom FinTech-sektorn. Inom projektet utvecklades och producerades flera publikationer och handböcker för såväl den privata som offentliga sektorn. Projektet Black Wallet främjade samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn genom att erbjuda hjälp för identifiering av den finansiering av terrorism och av den penningtvätt som förekommer på marknaderna och för utveckling av de åtgärder som minskar riskerna.

Det material projektet producerade och som riktar sig till myndigheterna finns på plattformen Europol Platform for Experts.

Det tvååriga projektet pågick mellan mars 2019 och februari 2021, observera att innehållet i projektets slutprodukter sammanställdes under den perioden.  

Black Wallet -projektpublikationer är på engelska.