Rahanpesu hero

Rahanpesu

Rahanpesulla pyritään häivyttämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä. Tarkoitus on saada raha tai omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rahanpesu on tietoista rikollista toimintaa. Keskeistä siinä on rikoksella saadun omaisuuden peitteleminen.

Avoimesta lompakosta näkyy seteleitä.

Navigointivalikko

Rahanpesu

Rahanpesu

Rahanpesulla pyritään häivyttämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä. Tarkoitus on saada raha tai omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rahanpesu on tietoista rikollista toimintaa. Keskeistä siinä on rikoksella saadun omaisuuden peitteleminen.

Rahanpesu on olennainen osa talousrikollisuutta, harmaata taloutta sekä järjestäytynyttä rikollisuutta ja sellaisena myös kiinteä osa kansainvälistä rikollisuutta.

Rahanpesuun voit syyllistyä

 • ottamalla vastaan
 • käyttämällä
 • muuntamalla
 • luovuttamalla
 • siirtämällä
 • välittämällä
 • pitämällä hallussa

rikoksella hankittua omaisuutta tarkoituksena hankkia itsellesi tai toiselle hyötyä tai häivyttää omaisuuden rikollinen alkuperä. Keskeistä on, että tiedät tai epäilet, että omaisuudella on laiton alkuperä, ja silti teet edellä mainittuja toimia. 

Älä ryhdy muuliksi

Rahanpesurikoksiin saatetaan houkutella ”muuleja” auttamaan rikollisen rahan peittelyssä. Rikolliset käyttävät eri keinoja muulien värväämiseen. 

Suhtaudu varoen sähköpostitse saapuvaan työtarjoukseen, jossa pääasiallinen tehtävä on varojen tai tavaroiden vastaanottaminen ja välittäminen. Tiliäsi voidaan käyttää hyväksi rahanpesussa ja näin rikolliset hämärtävät omia jälkiään. Vastaanottamalla rahoja, joiden alkuperää et tunne, voit syyllistyä rahanpesuun. Muulina oleminen on rangaistavaa.

Rahanpesun alkurikokset liittyvät usein vero- ja muihin petoksiin sekä esimerkiksi huumeiden salakuljetukseen ja verkkorikollisuuteen. Etenkin verkkorikollisuus on lisääntynyt viime aikoina. Lisäksi maailmanlaajuisesti korruptio on merkittävä rahanpesun taustalla oleva ilmiö.

Rahanpesua torjutaan epäilyjen ilmoittamisella

Monet elinkeinonharjoittajat voivat toimintansa ohessa havaita epäilyttäviä liiketoimia, jotka saattavat liittyä rahanpesuun. Tällaisia elinkeinonharjoittajia ovat esimerkiksi

 • sijoitus-, rahoitus- ja vakuutusalan toimijat
 • virtuaalivaluutan tarjoajat
 • tilintarkastajat
 • kirjanpitäjät
 • asianajajat
 • kiinteistönvälitysliikkeet.

Näillä elinkeinonharjoittajilla on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan rahanpesuepäilyistä. Ilmoitusvelvollisilla, joita on edellisten lisäksi lukuisa joukko, on erittäin suuri merkitys rahanpesun torjunnassa. 

Mitä ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa?

Ilmoitusvelvollisten on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava tämän henkilöllisyys. Ilmoitusvelvollisen pitää hankkia tietoja asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle (selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta).

Epäilyttävästä liiketoimesta on tehtävä ilmoitus. Ilmoitusvelvollisena voit tehdä ilmoituksen poliisin verkkosivuilla

Myös virtuaalivaluuttoihin liittyvät epäilyt ilmoitettava

Myös virtuaalivaluutan tarjoajat ovat rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia. Virtuaalivaluutan tarjoajan on tunnistettava asiakkaansa ja ilmoitettava havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista. Suomessa, kuten kansainvälisestikin, virtuaalivaluuttojen rikollinen käyttö sekä niillä tapahtuva rahanpesu liittyy tyypillisesti huumausainekauppaan ja erilaisiin petoksiin.

Valvontaviranomaiset

Suomessa rahanpesulain noudattamista valvovat Finanssivalvonta, Poliisihallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä asianajajaliitto. Ahvenanmaalla valvonnasta vastaavat Ahvenanmaan maakuntahallitus sekä Lotteriinspektion. 

Rahanpesurikoksista rangaistuksena voi saada sakkoa tai vankeutta:

 • rahanpesusta sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta
 • törkeästä rahanpesusta vähintään neljä ja enintään kuusi vuotta vankeutta.

Rahanpesun selvittelykeskus on rahanpesun asiantuntija

Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on estää, paljastaa, selvittää ja saattaa tutkintaan rikoksia sekä terrorismin rahoittamista. Selvittelykeskuksen toimintaa sääntelee laki Rahanpesun selvittelykeskuksesta.

Selvittelykeskus ottaa vastaan ilmoitusvelvollisten ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista sekä käsittelee, analysoi sekä luovuttaa oleellista tietoa muille viranomaisille Suomessa. Kansainvälinen yhteistyö on myös tiivistä. Rahanpesun selvittelykeskuksella on oikeus saada, käyttää ja luovuttaa tietoa.