Myös ampumakelvottomiksi tehdyt aseet on ilmoitettava poliisille

Julkaisuajankohta 22.2.2024 15.21
Uutinen

Ampumakelvottomasta tai deaktivoiduista aseesta tulee ampuma-aselain mukaan ilmoittaa poliisille 15.7.2024 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

Ampuma-aselaki vaatii ilmoittamaan pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta aseesta poliisille. Tällaisia aseita saattaa olla muistoesineinä tai perintöaseina kodeissa. Ilmoitus on tehtävä ennen 15.7.2024. Mikäli aseen nykyinen haltija on jo ilmoittanut aseesta poliisille, ilmoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen. Ilmoitusvelvollisuus koskee niin aseen haltijoita kuin kuolinpesiäkin.

Poliisi muistuttaa, että 15.7.2024 jälkeen ampumakelvottoman ilmoittamattoman aseen hallussapito on lain mukaan rangaistavaa. Ampumakelvottomaksi tehdyn ja deaktivoidun aseen saa luovuttaa uudelle omistajalle vain, jos se on deaktivoitu viimeisimpien säännösten mukaisesti 28.6.2018 jälkeen.

Tee ilmoitus helpoimmin poliisin sähköisessä asioinnissa

Sähköisesti ilmoittamisen voi tehdä poliisin asiointipalvelussa. Ilmoitus pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta ampuma-aseesta -lomake ohjeistaa tarpeellisten tietojen täyttämisessä. Sähköinen ilmoittaminen on nopeaa eikä poliisiasemalla käynti ole useimmissa tapauksissa tarpeen. Poliisi kutsuu esittämään aseen ainoastaan, jos lomakkeella ei ole annettu tarpeeksi tietoja rekisteröintiä varten. 
 
Poliisin sähköiseen asiointiin pääsee poliisi.fi -verkkosivulta ja osoitteesta poliisi.fi/asiointi. 

Tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä myös poliisiasemalla. Poliisiasemien yhteystiedot ovat poliisi.fi -sivuilla.
 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen