Murupolku

Navigointivalikko

Miten rikosilmoitus käsitellään

Miten rikosilmoitus käsitellään?

Poliisi kirjaa rikosilmoitukset poliisiasiain tietojärjestelmään. Jos olet tehnyt sähköisen rikosilmoituksen, poliisi siirtää sen poliisiasiain tietojärjestelmään. Siirrossa voi asioiden käsittelyruuhkasta riippuen mennä muutama päivä tai viikko.  

Poliisi tunnisteliivi päällä tarkastelemassa lomakkeita. Kädessä silmälasit.

Usein vakuutusyhtiöt tarvitsevat asian käsittelyyn ilmoitusjäljennöksen poliisille tehdystä rikosilmoituksesta. Sähköisestä järjestelmästä saamasi kuittausviesti ei ole ilmoitusjäljennös. Ilmoitusjäljennöksen voit saada hakemalla sen asiaa hoitavan poliisiaseman päivystyksestä aukioloaikoina. Jos käyt tekemässä rikosilmoituksen poliisiasemalla, pyydä samalla ilmoitusjäljennös itsellesi.  

Kun asia on kirjattu poliisin tietojärjestelmään, asialla on rikosilmoitusnumero. Tämä numero on tärkeä asian yksilöinnissä ja sen avulla asiaan liittyvät tiedot löytyvät. Ilmoitusnumeron löydät ilmoitusjäljennöksen yläosasta. 

Ilmoitusnumero voi olla esimerkiksi muotoa 5500/R/12345/24. Ensimmäinen numero on poliisilaitoksen numero, R-kirjain kertoo, että kyseessä on rikosilmoitus. Seuraava luku on varsinainen ilmoitusnumero ja viimeisenä on ilmoitusvuosi. Pidä ilmoitusnumero tallessa, jos joudut myöhemmin hoitamaan asiaasi. 

Rikos tutkitaan siellä, missä se on tapahtunut

Pääsääntöisesti ilmoitetun rikoksen tutkii sen alueen poliisi, missä teko on tapahtunut. Rikoksen voi myös tutkia toinen poliisin yksikkö. Rikosilmoituksen voi tehdä millä poliisiasemalla tahansa, mutta rikosilmoituksen vastaanottava poliisi siirtää asian tutkivalle poliisiyksikölle. Poliisilaitoksissa rikostutkinta on usein jaettu eri rikosasioita tutkiviin osastoihin ja ryhmiin. 

Ennen kuin rikosta aletaan tutkia, poliisi arvioi, onko syytä epäillä, että on tapahtunut rikos. Kaikki ilmoitut rikokset eivät johda esitutkinnan aloittamiseen. Ilmoituksessa voi olla kyse esimerkiksi yksityisoikeudellisesta riita-asiasta tai muusta asiasta, joka ei ole rikos. 

Rikosten tutkimisen eli esitutkinnan lisäksi poliisi tekee poliisitutkintaa eli muun muassa kuolemansyyntutkintaa, palonsyyntutkintaa, kadonneen henkilön löytämiseksi tehtävää tutkintaa ja tekee liiketoimintakieltoon asettamista koskevaa tutkintaa. 

Poliisin vihjeyhteystiedot

Rikosasian käsittelystä Syyttäjälaitoksen verkkosivuilla

Lisätietoa muista poliisin tehtävistä -linkkilista