Länkstig

Navigeringsmeny

Miten rikosilmoitus käsitellään -sv

Hur behandlas en brottsanmälan?

Polisen för in brottsanmälan i informationssystemet för polisärenden. Om du gjort en elektronisk brottsanmälan överför polisen den till informationssystemet för polisärenden. Överföringen kan ta några dagar eller en vecka beroende på handläggningssituationen.  

Till exempel försäkringsbolag behöver ofta en kopia av brottsanmälan för att handlägga ärendet. Ett kvitteringsmeddelande från e-tjänsten är inte en kopia av en brottsanmälan. Du kan beställa en kopia från den uträttande polisstationens jour under öppettidern. Om du gör brottsanmälan på polisstationen, kan du samtidigt be om en kopia.  

När ärendet införs i polisens informationssystem får brottsanmälan ett nummer. Numret är viktigt, eftersom man hittar uppgifterna relaterade till ärendet med det. Numret finns upptill på kopian av brottsanmälan. 

Numret anges till exempel i formatet 5500/R/12345/24. Det första numret är polisinrättningens nummer och bokstaven R anger att det är fråga om en brottsanmälan. Det följande numret är det egentliga numret för anmälan och det sista numret står för anmälningsåret. Förvara numret med tanke på eventuell senare skötsel av ärendet. 

Brott utreds där de har begåtts

I regel utreds anmälda brott av polisen på gärningsorten. Även en annan polisenhet kan utreda ett brott. Du kan göra brottsanmälan på vilken polisstation som helst, varefter den mottagande polisen vidarebefordrar ärendet till den utredande polisenheten. Vid polisinrättningarna har brottsutredningen ofta indelats i avdelningar och grupper som utreder olika slags brott. 

Innan brottsutredningen påbörjas bedömer polisen om det finns skäl att misstänka brott. Alla anmälda brott leder inte till förundersökning. Det kan till exempel vara fråga om ett privaträttsligt tvistemål eller ett annat ärende som inte är ett brott. 

Utöver brottsutredning dvs. förundersökning bedriver polisen polisundersökning, bland annat utredning av dödsorsak, brandorsaksutredning, undersökning för att hitta en försvunnen person och kontroll av näringsförbud. 
 

Polisens kontaktuppgifter för tips

Ytterligare information om behandling av brott finns på Åklagarmyndighetens webbplats 

Lisätietoa muista poliisin tehtävistä -linkkilista