A banner removed in a demonstration due to misunderstanding

Publication date 24.10.2022 15.33
News item

On Saturday 22 October 2022, the police patrolled a demonstration organised by Ukrainian citizens at Kuopio Market Square. During the demonstration, a Russian woman reported to the patrol at the scene that one of the banners contained hate speech.

The police officers tried to resolve the situation by asking the organiser of the demonstration to come to discuss the banner with them. However, it turned out that the organiser spoke only Ukrainian. The police did not have an interpreter present at the scene, so the Russian woman who had reported the matter interpreted the speech of the police to the organiser. 

The police officers wanted to discuss with the organiser whether it was possible to continue the demonstration without the banner in question. They did not order the banner to be removed, but only inquired whether it could be removed, unless it was necessary for the demonstration. In the middle of the discussion, the organiser left and removed the banner.

Due to unfortunate misunderstanding and a mistake in interpretation, the organiser understood that the police officers ordered the banner to be removed. The police apologise for the incident and will pay attention that certified interpreters are used in similar cases in the future.

Зняття транспаранту на демонстрації було недорозуміння

Поліція наглядала в суботу 22.10.2022 за демонстрацією українців на ринковій площі в Куопіо. Під час демонстрації поліційний патруль на місці прийняв від росіянки заяву про те, що один з транспарантів містить мову ворожнечі.

Поліція намагалась вирішити ситуацію, запросивши організатора демонстрації на співбесіду щодо транспаренту. У початку співбесіди виявилось, що організатор заходу розмовляв лише українською. Поліція не мала напохваті власного перекладача, а тому росіянка-заявниця перекладала організатору демонстрації те, що поліція казала. 

Поліція хотіла дізнатися від організатора демонстрації, чи можна демонструвати далі без зазначеного транспаренту. Поліція не наказала зняти транспарант, а запитала миролюбно, чи можна його зняти, якщо він не є необхідний для демонстрації. Організатор демонстрації вийшов посеред співбесіди, щоб зняти згаданий транспарант.

Через прикре недорозуміння та хибний переклад організатор заходу вважав, що поліція наказала зняти транспарант. Поліція перепрошує за подію та буде дбати про те, що в аналогічних випадках буде завжди користуватися послугами офіційних перекладачів.

Снятие баннера на митинге было вызвано недоразумением 

В субботу 22.10.2022 г. полиция следила за митингом, организованным украинцами на рынке в Куопио. Во время митинга находившийся на месте полицейский патруль принял заявление русской женщины, по которому один из баннеров представляет собой риторику ненависти.

Полиция постаралась решить ситуацию так, что попросила организатора митинга прийти на место, чтобы разговаривать о баннере. В начале разговора оказалось, что организатор мероприятия говорил только по-украински. В данной ситуации у полиции не было собственного переводчика, и поэтому женщина, подавшая заявление, перевела речь полиции организатору митинга. 

Вопрос полиции организатору митинга заключался в том, можно ли митинг продолжать без указанного баннера. Полиция не давала распоряжения устранить баннер, а с целью мирного решения ситуации спрашивала о возможности его устранения, если он не был необходимым для манифестации. В середине разговора организатор митинга ушел и начал устранять баннер, о котором шла речь.  

Из-за досадного недоразумения и неправильного перевода организатор мероприятия истолковал, что полиция дала распоряжение устранить баннер. Полиция сожалеет о том, что происходило, и будет в будущем обращать внимание на то, что в соответствующих ситуациях всегда используют помощь официальных переводчиков. 
 

 

Eastern Finland Police Department Kuopio Law enforcement and response News North Savo