Demonstration kan orsaka betydande trafikstörningar i Helsingfors centrum

Utgivningsdatum 5.5.2022 12.15
Nyhet

Elokapina-gruppen har meddelat polisen att gruppen kommer att demonstrera vid flera tillfällen i maj. Demonstrationen på fredagen den 6 maj kan orsaka betydande och långvariga trafikstörningar i Helsingfors centrum.

Elokapina har lämnat en demonstrationsanmälan till polisen. Enligt anmälan demonstrerar gruppen i korsningen mellan Simonsgatan och Mannerheimvägen fredagen den 6 maj klockan 16–21. Elokapina har på sin webbplats meddelat att gruppen då återvänder till Mannerheimvägen, till sträckan mellan Brunnsgatan och Postgatan. Ur polisens synvinkel är platsen inte lämplig för demonstrationen, och demonstrationen har utsetts en plats på Medborgartorget.

– Polisen förhandlar med arrangören av demonstrationen för att demonstrationen inte ska orsaka orimliga störningar för andra stadsbor. Om en demonstration genomförs på ett sätt som väsentligt strider mot lag, äventyrar allmän ordning och säkerhet eller hindrar trafiken, kan polisen ingripa i tillställningens gång genom att ge anvisningar och föreskrifter eller genom att i sista hand avsluta demonstrationen, berättar överkommissarie Jarmo Heinonen.

Polisens roll är att värna om demonstranternas yttrandefrihet samt att säkerställa allmän ordning och säkerhet. Avbrytande och avslutande av en demonstration bedöms alltid från fall till fall. Polisens anvisningar och vid behov föreskrifter samt de medel som används för att verkställa dem baserar sig på en helhetsbedömning av situationen. Polisen försöker alltid att i första hand förhandla med arrangören för att lösa situationen.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Trafik Övervakning och larmverksamhet